Відділ інформаційної роботи

Адреса: пл. Поштова,3 кабінет №413
Телефон: 42 80 31 (154)
Е-mail: umrpress@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Пн.-Пт. - 8.30-17.30 (обідня перерва 12.30-13.30)

Кохан А.І.

Кохан Алла Іванівна

Біографічна довідка

Вищу освіту здобула в Ужгородському державному університеті.

   Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочала у грудні 2015 року на посаді консультанта міського голови. З квітня 2016 року працює на посаді начальника відділу інформаційної роботи.

   


Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Кохан Алла Іванівна

42 80 31 (154)

umrpress@rada-uzhgorod.gov.ua

Пл. Поштова, 3, Кабінет №413
Заступник начальника  відділу Подоляк Лариса Петрівна
Головний спеціаліст Медюх-Войціховська Юлія Петрівна
Головний спеціаліст Трофименко Василь Васильович

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ інформаційної роботи

Загальні положення

 

1.1.Відділ інформаційної роботи

є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ; утворюється міською радою,  підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові відповідно до розподілу повноважень.

 • У своїй діяльності відділ інформаційної роботи керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, які ратифіковані Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», про «Державну службу», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про систему суспільного телебачення і радіомовлення в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого  самоврядування  в  Україні  засобами  масової  інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про захист суспільної моралі», «Про інформаційні агентства», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом виконавчого комітету та цим Положенням.
 • Основні завдання
 • Основними завданнями відділу інформаційної роботи є:

2.1.1 Забезпечення відкритості та прозорості роботи Ужгородської міської ради з питань реалізації державної інформаційної політики;

 • Удосконалення системи інформування жителів міста про діяльність міської ради, міського голови, його заступників, виконавчого комітету та посадових осіб виконавчих органів міської ради, прийняті рішення, події та заходи, роботи,  які  проводяться  в  місті  шляхом  наповнення  та  ведення офіційного  сайту  Ужгородської  міської  ради,  офіційної  сторінки  у  мережі Фейсбук;
 • Забезпечення взаємодії Ужгородської міської ради та її виконкому із засобами масової інформації усіх форм власності.
 • Повноваження
 • Відділ інформаційної роботи відповідно до покладених на нього завдань: наповнює та веде офіційний сайт Ужгородської міської ради;
 • Збирає, аналізує, обробляє та оперативно подає інформаційні повідомлення про діяльність міської ради та її виконавчих органів у засоби масової інформації;
 • Здійснює аналітичне забезпечення щодо питань взаємодії із засобами масової інформації та інформування міської громади, інших структур та організацій про цілі та результати роботи органу місцевого самоврядування, ключові події та тенденції розвитку міста;
 • Здійснює моніторинг висвітлення роботи міської ради та її виконавчих підрозділів у засобах масової інформації, інформує про результати моніторингу міського голову, при необхідності інших посадових осіб органу місцевого самоврядування;
 • Надає інформацію міському голові, посадовим особам органу місцевого самоврядування про громадську думку, відображену в ЗМІ, для її врахування при плануванні ними своєї роботи;
 • Забезпечує підготовку для ЗМІ інформаційних повідомлень про пленарні засідання міської ради та її виконавчого комітету, рішення, прийняті міською радою та її виконавчим комітетом, про діяльність управлінь та відділів міської ради, організовує їх розповсюдження у ЗМІ та розміщення на офіційному веб-сайті міської ради, в газеті «Ужгород»;
 • Здійснює аналіз стану справ за напрямом ефективності інформування громади про діяльність органу місцевого самоврядування для розробки відповідних проектів рішень за цим напрямом, вибір засобів обґрунтування цих рішень, оцінку наслідків їх запровадження, розробку завдань, програм, методів і методик підготовки та реалізації управлінських рішень;
 • Підтримує робочі контакти з відповідними підрозділами та експертами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадськими об’єднаннями, провідними вченими, державними та політичними діячами, населенням з метою своєчасного та якісного виконання посадових обов’язків у межах компетенції;
 • Організовує прес-конференції, прес-тури, брифінги, «круглі столи», інформаційні дні та інші медіа-події для інформування громади міста про новини та події міської ради;
 • Організовує виступи у ЗМІ, прямі телефонні лінії міського голови та керівників органів місцевого самоврядування з мешканцями, громадськими організаціями за  участю  редакцій  місцевих  газет  та  телекомпаній  з  питань інформування про діяльність, розв’язання гострих економічних та соціальних проблем, зниження соціальної напруги в суспільстві;
 • Підтримує робочі контакти з головними редакторами газет та журналів, керівниками інтернет-видань, телерадіокомпаній, інформаційних агенцій, а також корпунктами засобів масової інформації;
 • Бере участь в організації висвітлення заходів, що проводять органи місцевого самоврядування;
 • Забезпечує участь журналістів у засіданнях, нарадах, конференціях, семінарах та інших заходах, які проводяться в органах виконавчої влади, безпосередньо забезпечує отримання інформації про діяльність органів місцевого самоврядування засобами масової інформації.
 • Права та обов’язки
 • Відділ інформаційної роботи має право:
 • Запитувати за встановленим порядком і одержувати необхідну інформацію відповідно до законодавства;
 • У разі необхідності залучати до підготовки інформації управління, відділи і служби виконавчого комітету, інформаційні і наукові заклади, окремих спеціалістів, які працюють у державних та інших органах, установах, організаціях і на підприємствах, у засобах масової інформації;
 • Вимагати від керівників структурних підрозділів виконкому підготовку прес-релізів до заходів, що проводяться. Давати самостійно, в межах своєї компетенції, роз’яснення на запитання стосовно діяльності міського голови, міської ради та виконавчого комітету.
 • Посадові та функціональні обов’язки кожного працівника відділу визначаються та затверджуються в посадовій інструкції працівника відділу.
 • Працівники відділу повинні знати чинне законодавство України, інші нормативні акти, що стосуються інформації та роботи зі ЗМІ, володіти навичками роботи з комп’ютером, в мережі Інтернет, мати досвід роботи з підготовки інформаційних матеріалів, знати особливості діяльності виконавчої влади, її структуру.
 • Керівництво та структура
 • Відділ інформаційної роботи очолює керівник, який має вищу освіту, як правило, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стаж роботи за фахом не менше 2 років на посаді, не нижчій, ніж посада головного спеціаліста, чи має практичний досвід роботи, аналогічній функціям, покладеним на цей відділ, на керівних посадах не менше 2 років.
 • Керівник відділу інформаційної роботи призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
 • Керівник відділу інформаційної роботи підпорядковується міському голові.
 • Керівник відділу інформаційної роботи забезпечує:
 • Виконання покладених на відділ завдань і несе за це персональну відповідальність;
 • Здійснює керівництво діяльністю відділу і розподіляє обов’язки між працівниками;
 • Забезпечує, в  межах  своїх  повноважень, зберігання  інформації  з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
 • Виконує інші  повноваження  згідно  з  актами  законодавства  та Положення про відділ.

5.4.5. Структура  відділу та чисельність його працівників визначаються  штатним розписом, який затверджується   міським головою.

 • У період відсутності начальника відділу інформаційної роботи його обов’язки виконує заступник начальника відділу інформаційної роботи.
 • Взаємодія

Відділ інформаційної роботи при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з національними, обласними, міськими засобами масової інформації, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчими органами міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об’єднаннями громадян.

 • Відповідальність
 • Працівники відділу інформаційної роботи відповідають:
 • За дотримання чинного законодавства з питань компетентності відділу інформаційної роботи;
 • Порушення вимог антикорупційного законодавства;
 • За якісне та своєчасне виконання завдань та обов’язків, покладених на відділ інформаційної роботи;
 • За дотримання трудової та виконавської дисципліни.
 • Працівники відділу інформаційної роботи зобов’язані дотримуватися етики поведінки державного службовця.
 • Працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників відділу, і працівники відділу вжили всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути чи усунути негативні наслідки цих обставин.
 • Працівники відділу повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.
 • Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників відділу права посилатися на зазначені обставини.
 • Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.
 • Заключні положення

8.1 Припинення діяльності відділу інформаційної роботи здійснюється рішенням міської ради або у встановленому нею порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.

 • Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, начальника відділу, а також з метою приведення Положення у відповідність до вимог законодавства.

 


2021

З В І Т

про роботу відділу інформаційної роботи за 2021 рік

 

На роботу відділу інформаційної роботи упродовж 2021 року визначальний вплив продовжувала справляти пандемія коронавірусу, запроваджені через неї обмеження в усіх сферах життя, кампанія масової вакцинації. Однак відділ інформаційної роботи продовжував системну та якісну роботу з широкого інформування про діяльність Ужгородського міського голови, депутатського корпусу, виконавчого комітету міської ради, її структурних підрозділів, Центру надання адміністративних послуг, комунальних підприємств.

Рішення, які розробляються для прийняття, вже прийняті на засіданнях сесій чи виконавчого комітету, висвітлення заходів та подій, які відбуваються в місті, управлінських дій, забезпечення публічності та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування, корисна для ужгородців інформація з питань життєдіяльності, залучення мешканців до прийняття рішень щодо розвитку міста – все це було предметами щоденної роботи працівників відділу.

Постійно, зокрема і у вихідні та святкові дні, відділ продовжував інформувати про ситуацію із захворюваність на COVID-19 в Ужгороді, регулярно повідомляли про зонування із епіднебезпеки поширення вірусу та введені через це загальнодержавні або ж регіональні карантинні вимоги, режим роботи на час карантину структурних підрозділів міської ради, ЦНАПу.

Із початком кампанії вакцинації регулярно подавали повідомлення про важливість і безпечність вакцинації від коронавірусу, де і коли можна зробити щеплення, якими препаратами, наводили статистику кількості вакцинованих, обмеження, запроваджені в Україні, і для поїздок за кордон для тих, хто не пройшов вакцинацію.

Хоча, як і роком раніше, через пандемію були скасовані більшість масових заходів, фестивалів, спортивних змагань, чимало зустрічей, нарад, обговорень проводилися онлайн, усе ж офлайн відбувалося вже значно більше заходів, ніж протягом 2020 року. Тому відділ інформаційної роботи постійно здійснював також промоцію, анонсування, інформаційну підтримку національних та міських свят і фестивалів, спортивних змагань, інших масових заходів, навіть тих, які проходили без глядачів. Готували відеоролики та фоторепортажі про історико-культурні, архітектурні та інші іміджеві особливості Ужгорода, його туристичну привабливість, сприяли у підготовці такої тематики публікацій, телепроєктів регіональними та загальнонаціональними ЗМІ.

Загалом упродовж 2021 року працівники відділу підготували 2178 публікацій, які розміщували на офіційному сайті Ужгородської міської ради, Facebook-сторінці, у Telegram-каналі, каналі Youtube, електронними листами розповсюджували для ЗМІ. Лише Facebook-сторінку Ужгородської міської ради відслідковують майже 21 тисяча постійних користувачів, охоплення постів склало загалом понад 9 мільйонів переглядів.

У 2021 році створили також сторінку Ужгородської міської ради в Instagram.

Для якомога ширшого охоплення аудиторії, донесення інформації працівники відділу продовжували налагоджену співпрацю із засобами масової інформації регіонального та державного рівнів – щодня надсилали від 3 до 10 новин. Продовжували ефективну оперативну комунікацію зі ЗМІ через електронну пошту, месенджери, зокрема, через чат у клаудмесенджері Telegram. Щодня для журналістів організовували 3-5 коментарів, насамперед відео – посадовців, представників комунальних підприємств, залучали керівників міста та фахівців міськради до прямих ефірів, проведення інтерв’ю.

Усі повідомлення відділу інформаційної роботи ілюструвалися фото та відео з місця подій, зокрема і з використанням зйомок із квадрокоптера, інфографікою (карти-схеми об’їзду місць проведення ремонтів, візуалізації) тощо. Із окремих подій проводилися стріми (прямі відеовключення) на сторінку міської ради у Фейсбуку.

Відділ проводив також фото- та відеофіксацію стану об’єктів міського господарства, закладів освіти, робіт із ремонту, реконструкції, надання послуг на міських об’єктах інфраструктури, у закладах тощо.

Постійно забезпечувалося висвітлення всіх засідань виконавчого комітету Ужгородської міської ради, засідань сесій, робочих груп і координаційних рад, громадських слухань. Упродовж 2021 року працівники відділу організували, провели та висвітлили 17 брифінгів, пресконференцій, презентацій.

Постійним інформаційним супроводом забезпечувалася міжнародна співпраця, етапи залучення та реалізації міжнародних грантів. Реалізовувалися промоційні та роз’яснювальні кампанії серед ужгородців щодо проведення призовної кампанії, змін у наданні субсидій, забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, ремонтів доріг, комунікацій тощо.

Проводилися профілактичні акції з попередження – щодо поширення коронавірусу та інших недуг, безпеки на льоду, загроз обмороження, спалювання листя, небезпечних інфекцій тощо. Регулярно, з веденням звітності, проводилося інформування про різні можливості отримання послуг онлайн, популяризація електронних можливостей державної системи «Дія».

Представники відділу інформаційної роботи онлайн брали участь у тренінгах-семінарах Асоціації відкритих міст України, Міжнародного республіканського інституту та інших неурядових організацій, проходили онлайн-навчання на різних електронних платформах, успішно пройшли атестацію.

Працівники відділу також узагальнювали та готували для розміщення на сайті Ужгородської міської ради, поширення в соцмережах та електронної розсилки ЗМІ короткі підсумки реалізованого впродовж року в галузях освіти, культури, молоді та спорту, медицини, економіки, безпеки, транспорту, соціальної сфери, інфраструктури, архітектури, благоустрою, міжнародного співробітництва тощо, готували візуалізацію звіту щорічного міського голови. 

Постійною у роботі відділу є і комунікація з громадою – у 2021 році працівники відділу вчасно надавали відповіді на письмові звернення, інформаційні запити, відповідали на запитання/звернення, коментарі на сторінці Фейсбук та у місцевих спільнотах цієї мережі.

Систематично проводився також моніторинг наповнення офіційного сайту Ужгородської міської ради, відповідність вимогам сучасності та нормативних документів, виконання вимог до оприлюднення відкритих даних.

Запровадження електронних сервісів, елементів е-демократії, зручність користування сайтом, поступовий перехід, у зв’язку з великим об’ємом інформації на окремі веб-ресурси певних структурних підрозділів Ужгородської міської ради, відслідковування кращих практик інших міст, відповідності критеріям, розробленим ГО «ОПОРА», Transparency International Ukraine та інших – теж є складовою щоденної роботи відділу інформаційної роботи.

2020

Звіт про роботу відділу
інформаційної роботи за 2020 рік

Відділ інформаційної роботи упродовж 2020 року проводив системну та якісну роботу, спрямовану на інформування про діяльність Ужгородського міського голови, міської ради, її структурних підрозділів, Центру надання адміністративних послуг, комунальних підприємств, а також про заходи, які проводяться в місті, події, які відбуваються, для забезпечення прозорості, публічності та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування, залучення мешканців до прийняття управлінських рішень, надання ужгородцям корисної інформації для вирішення побутових питань.

Визначальний вплив на роботу відділу та інформацію, яка висвітлювалася, мала пандемія коронавірусу та запроваджені через неї обмеження в усіх сферах життя. Скасовано було більшість масових заходів, фестивалів, спортивних змагань. Чимало зустрічей, нарад, обговорень перейшли в онлайн-формат, а до щоденного інформування додалися повідомлення про ситуацію із захворюваність на ковід-19 в Ужгороді, забезпеченість медичних закладів міста засобами індивідуального захисту, медобладнанням, дезінфікуючими засобами.      

Для якомога ширшого охоплення аудиторії, донесення інформації працівники відділу продовжували налагоджену співпрацю із засобами масової інформації регіонального та державного рівнів – щодня надсилали від 2 до 10 новин. Для додаткової оперативної комунікації зі ЗМІ створили чат у клауд-месенджері Telegram.

Загалом упродовж 2020 року працівники відділу підготували 1943 публікації, які розміщували на офіційному сайті Ужгородської міської ради, Facebook-сторінці, електронними листами розповсюджували для ЗМІ. У березні 2020 року створили також Telegram-канал Ужгородської міської ради.

Усі повідомлення відділу інформаційної роботи ілюструвалися фото та відео з місця подій, зокрема і з використанням зйомок із квадрокоптера, інфографікою (карти-схеми об’їзду місць проведення ремонту, візуалізації) тощо. Із окремих подій проводилися стріми (прямі відеовключення).

Постійно забезпечувалося висвітлення всіх засідань виконавчого комітету Ужгородської міської ради, засідань сесій, робочих груп  і координаційних рад, громадських слухань.

Значна увага відділом інформаційної роботи приділялася питанням протидії поширення коронавірусу, роз’яснювальній роботі щодо засобів захисту, контактів сімейних лікарів, висвітленню оперативної інформації про захворюваність, обмежувальні заходи, прийняті на рівні країни, Закарпатської області та Ужгорода зокрема, режим роботи на час карантину структурних підрозділів міської ради, ЦНАПу, прийом громадян посадовими особами міської ради тощо.  Суттєвою була роз’яснювальна робота щодо виборчого процесу, зокрема, було створено рубрику «Ужгородцям про вибори», де розміщувалася інформація про те, як знайти себе у списках виборців, перевірити, на якій дільниці голосувати, як змінити місце голосування, новації у виборчому законодавстві тощо.

Упродовж 2020 року працівники відділу організували, провели та висвітлили 12 брифінгів,  пресконференцій, презентацій.

Відділ проводив фото- та відеофіксацію стану об’єктів міського господарства, закладів освіти, робіт із ремонту, реконструкції, надання послуг на міських об’єктах інфраструктури, у закладах.

Постійним інформаційним супроводом забезпечувалася  міжнародна співпраця, етапи залучення та реалізації міжнародних грантів.   

 До запровадження карантинних заходів відділ інформаційної роботи здійснював також промоцію, анонсування, інформаційну підтримку національних та міських свят і фестивалів – циклу різдвяних святкувань, «Медовуха Фест», «Ужгородська палачінта». Готували відеоролики та фоторепортажі про історико-культурні, архітектурні та інші іміджеві особливості Ужгорода, його туристичну привабливість, сприяли у підготовці такої тематики публікацій, телепроєктів загальнонаціональним ЗМІ.

Відпрацьовано систему оперативного реагування – за рішеннями  міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, протиепідемічної комісії, повідомленнями служб, підрозділів відділ у режимі онлайн забезпечував інформування мешканців про події та особливості поведінки в надзвичайних ситуаціях (запровадження карантину, погодні умови, анонімні повідомлення про замінування, проведення навчань, ремонтних робіт із обмеженням проїзду, водопостачання тощо).  

Реалізовувалися промоційні та роз’яснювальні кампанії серед мешканців щодо ремонтів доріг, комунікацій, проведення призовної кампанії, змін у наданні субсидій, видачі пакунків малюка для новонароджених тощо. Проводилися профілактичні акції з попередження – щодо поширення коронавірусу, безпеки на льоду, загроз обмороження, спалювання листя, вживання грибів, укусів кліщів, небезпечних інфекцій тощо.

У щоденній роботі активно використовувалися мультимедійні засоби подання інформації – канал Youtube, клауд-месенджер Telegram, офіційна сторінка Ужгородської міської ради у соцмережі Facebook, яку відслідковують  понад 18 тисяч постійних користувачів, охоплення постів сягало понад 8,4 мільйони користувачів.

 Представники відділу інформаційної роботи онлайн брали участь у циклі тренінгів-семінарів Асоціації відкритих міст України, Міжнародного республіканського інституту та інших неурядових організацій, продовжували роботу в напрацюванні Комунікаційної стратегії Ужгородської міської ради у  рамках реалізації міжнародного проєкту «Крок у напрямку доброго управління містом Ужгород» у співпраці з Агенцією підтримки регіонального розвитку в м. Кошице.

У 2020 році продовжувалася також робота із забезпечення  інформаційного сервісу для ЗМІ та ужгородців, щодня для журналістів організовувалося 2-6 коментарів, насамперед відео – посадовців, представників комунальних підприємств, залучення фахівців міськради до прямих ефірів, проведення інтерв’ю.

Працівники відділу узагальнювали та готували для розміщення на сайті Ужгородської міської ради, поширення в соцмережі Facebook  та електронної розсилки ЗМІ короткі підсумки реалізованого впродовж року в галузях освіти, культури, молоді та спорту, медицини, економіки, безпеки, транспорту, соціальної сфери, інфраструктури, архітектури, благоустрою, міжнародного співробітництва тощо, готували візуалізацію звіту щорічного міського голови.  

Постійною у роботі відділу є комунікація з громадою – у 2020 році надавалися відповіді на письмові звернення,  інформаційні запити, відповіді на запитання/звернення, коментування на сторінці Фейсбук та у місцевих спільнотах цієї мережі.    

Постійно проводився також моніторинг наповнення офіційного сайту Ужгородської міської ради, відповідність вимогам сучасності та нормативних документів, виконання вимог до оприлюднення відкритих даних. Запровадження електронних сервісів, елементів е-демократії, зручність користування сайтом, поступовий перехід, у зв’язку з великим об’ємом інформації на окремі веб-ресурси певних структурних підрозділів Ужгородської міської ради, відслідковування кращих практик інших міст, відповідності критеріям, розробленим ГО ОПОРА, Трансперенсі Інтернешнл Україна та інших – теж є складовою щоденної роботи відділу інформаційної роботи.


2019

Звіт про роботу відділу
інформаційної роботи за 2019 рік

Для інформування про діяльність Ужгородської міської ради, її структурних підрозділів, комунальних підприємств, заходи, які проводяться в місті, події, забезпечення прозорості, публічності та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування, залучення мешканців до прийняття управлінських рішень, надання ужгородцям корисної інформації для вирішення побутових питань – відділ інформаційної роботи упродовж 2019 року проводив системну та якісну роботу.

Для якомога ширшого охоплення аудиторії, донесення інформації налагоджено добру співпрацю із засобами масової інформації регіонального та державного рівнів, усім їм надсилалися інформаційні повідомлення – від 2 до 10 новин щоденно. Загалом же упродовж 2019 року працівники відділу підготували 2064 публікації, які розміщували на офіційному сайті Ужгородської міської ради, Facebook-сторінці, електронними листами розповсюджували для ЗМІ.

Усі повідомлення відділу інформаційної роботи ілюструвалися фото та відео з місця подій, інфографіками (карти-схеми об’їзду місць проведення ремонту, програми святкувань, візуалізації) тощо. Із наймасовіших та найочікуваніших міських подій проводилися стріми, прямі відеовключення.

Упродовж 2019 року працівники відділу організували, провели та висвітлили 18 брифінгів,  пресконференцій, презентацій.

Відділ проводив фото- та відеофіксацію стану об’єктів міського господарства, закладів освіти, робіт із ремонту, реконструкції, надання послуг на міських об’єктах інфраструктури, у закладах.

Постійним інформаційним супроводом забезпечувалася  міжнародна співпраця, візити дипломатів в Ужгород, міського голови, посадовців за кордон, залучення та реалізація міжнародних грантів, співпраця з містами-побратимами, міжнародні культурні та спортивні заходи, форуми.  

Здійснено також промоцію, анонсування, інформаційну підтримку національних та міських свят і фестивалів – циклу різдвяних святкувань, «Медовуха Фест», «Сакура Фест», «Ням-Ням Фест», «Ужгородська регата», «Закарпатське Божоле», День Ужгорода, «Медовий Спас» та інших. Готувалися відеоролики та фоторепортажі про історико-культурні, архітектурні та інші іміджеві особливості Ужгорода, його туристичну привабливість, надавалася допомога у підготовці такої тематики публікацій, телепроєктів загальнонаціональним ЗМІ.

Відпрацьовано систему оперативного реагування – за рішеннями  міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, протиепідемічної комісії, повідомленнями служб, підрозділів відділ у режимі онлайн забезпечував інформування мешканців про події та особливості поведінки в надзвичайних ситуаціях (погодні умови, анонімні повідомлення про замінування, проведення навчань, ремонтних робіт із обмеженням проїзду, водопостачання тощо).  

Реалізовувалися промоційні та роз’яснювальні кампанії серед мешканців щодо ремонтів доріг, комунікацій, змін у наданні субсидій, видачі пакунків малюка для новонароджених тощо. Проводилися профілактичні акції з попередження – щодо безпеки на льоду, загроз обмороження, спалювання листя, вживання грибів, укусів кліщів, небезпечних інфекцій тощо.

Постійно забезпечувалося висвітлення всіх засідань виконавчого комітету Ужгородської міської ради, сесійних засідань депутатів, комісій і координаційних рад.

У щоденній роботі активно використовувалися мультимедійні засоби подання інформації – канал Youtube, офіційна сторінка Ужгородської міської ради у соцмережі Facebook, яку відслідковують  понад 14 тисяч постійних користувачів, охоплення постів сягало майже 9,5 мільйонів користувачів.

Представник відділу інформаційної роботи узяв участь у циклі тренінгів-семінарів «Спілкування з громадськістю» у рамках міжнародного проєкту «Крок у напрямку доброго управління містом Ужгород» у співпраці з НО «Агенція підтримки регіонального розвитку в м. Кошице». У рамках цього проєкту буде сформовано також Комунікаційну стратегію Ужгородської міської ради.  

У 2019 році продовжувалася робота із забезпечення  інформаційного сервісу для ЗМІ та ужгородців, щодня організовувалося 2-10 коментарів, насамперед відео – посадовців, представників комунальних підприємств для журналістів, залучення фахівців міськради до прямих ефірів, проведення інтерв’ю.

Працівники відділу узагальнювали та готували для розміщення на сайті Ужгородської міської ради, поширення в соцмережі Facebook  та електронної розсилки ЗМІ короткі підсумки реалізованого у 2019 році в галузях освіти, культури, молоді та спорту, медицини, економіки, безпеки, транспорту, соціальної сфери, інфраструктури, архітектури, благоустрою тощо, готували візуалізацію звіту міського голови.  

Постійною у роботі відділу є комунікація з громадою – у 2019 році постійно, вчасно надавалися відповіді на письмові-звернення, інформаційні запити, постійно онлайн надавалися відповіді на запитання/звернення, коментування на сторінці Фейсбук та у місцевих спільнотах цієї мережі.    

Постійно проводилася також робота з моніторингу наповнення офіційного сайту Ужгородської міської ради, відповідність вимогам сучасності та нормативних документів, виконання вимог до оприлюднення відкритих даних. Запровадження електронних сервісів, елементів е-демократії, зручність користування сайтом, поступовий перехід, у зв’язку з великим об’ємом інформації на окремі веб-ресурси певних структурних підрозділів Ужгородської міської ради, відслідковування кращих практик інших міст, відповідності критеріям, розробленим ГО ОПОРА, Трансперенсі Інтернешнл Україна та інших – ще одна складова щоденної роботи відділу інформаційної політики.