Відділ інформаційної роботи

Адреса: пл. Поштова,3 каб. 332
Телефон: (0312)61-71-04
Е-mail: umrpress@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Пн.-Чт. - 8.30-17.30 (обідня перерва 12.30-13.00)

Пт.- 8.30-14.30 (без обідньої перерви)

Кохан Алла Іванівна

Кохан А.І.

 

   Вищу освіту здобула в Ужгородському державному університеті.

   Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочала у грудні 2015 року на посаді консультанта міського голови. З квітня 2016 року працює на посаді начальника відділу інформаційної роботи.

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Кохан Алла Іванівна 617104 Пл. Поштова, 3

Кабінет №232

Заступник начальника  відділу Подоляк Лариса Петрівна
Головний спеціаліст Медюх Юлія Петрівна
Головний спеціаліст  Трофименко Василь Васильович

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ інформаційної роботи

 • Загальні положення

 

1.1.Відділ інформаційної роботи

є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ; утворюється міською радою,  підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові відповідно до розподілу повноважень.

 • У своїй діяльності відділ інформаційної роботи керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, які ратифіковані Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», про «Державну службу», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про систему суспільного телебачення і радіомовлення в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого  самоврядування  в  Україні  засобами  масової  інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про захист суспільної моралі», «Про інформаційні агентства», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом виконавчого комітету та цим Положенням.
 • Основні завдання
 • Основними завданнями відділу інформаційної роботи є:

2.1.1 Забезпечення відкритості та прозорості роботи Ужгородської міської ради з питань реалізації державної інформаційної політики;

 • Удосконалення системи інформування жителів міста про діяльність міської ради, міського голови, його заступників, виконавчого комітету та посадових осіб виконавчих органів міської ради, прийняті рішення, події та заходи, роботи,  які  проводяться  в  місті  шляхом  наповнення  та  ведення офіційного  сайту  Ужгородської  міської  ради,  офіційної  сторінки  у  мережі Фейсбук;
 • Забезпечення взаємодії Ужгородської міської ради та її виконкому із засобами масової інформації усіх форм власності.
 • Повноваження
 • Відділ інформаційної роботи відповідно до покладених на нього завдань: наповнює та веде офіційний сайт Ужгородської міської ради;
 • Збирає, аналізує, обробляє та оперативно подає інформаційні повідомлення про діяльність міської ради та її виконавчих органів у засоби масової інформації;
 • Здійснює аналітичне забезпечення щодо питань взаємодії із засобами масової інформації та інформування міської громади, інших структур та організацій про цілі та результати роботи органу місцевого самоврядування, ключові події та тенденції розвитку міста;
 • Здійснює моніторинг висвітлення роботи міської ради та її виконавчих підрозділів у засобах масової інформації, інформує про результати моніторингу міського голову, при необхідності інших посадових осіб органу місцевого самоврядування;
 • Надає інформацію міському голові, посадовим особам органу місцевого самоврядування про громадську думку, відображену в ЗМІ, для її врахування при плануванні ними своєї роботи;
 • Забезпечує підготовку для ЗМІ інформаційних повідомлень про пленарні засідання міської ради та її виконавчого комітету, рішення, прийняті міською радою та її виконавчим комітетом, про діяльність управлінь та відділів міської ради, організовує їх розповсюдження у ЗМІ та розміщення на офіційному веб-сайті міської ради, в газеті «Ужгород»;
 • Здійснює аналіз стану справ за напрямом ефективності інформування громади про діяльність органу місцевого самоврядування для розробки відповідних проектів рішень за цим напрямом, вибір засобів обґрунтування цих рішень, оцінку наслідків їх запровадження, розробку завдань, програм, методів і методик підготовки та реалізації управлінських рішень;
 • Підтримує робочі контакти з відповідними підрозділами та експертами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадськими об’єднаннями, провідними вченими, державними та політичними діячами, населенням з метою своєчасного та якісного виконання посадових обов’язків у межах компетенції;
 • Організовує прес-конференції, прес-тури, брифінги, «круглі столи», інформаційні дні та інші медіа-події для інформування громади міста про новини та події міської ради;
 • Організовує виступи у ЗМІ, прямі телефонні лінії міського голови та керівників органів місцевого самоврядування з мешканцями, громадськими організаціями за  участю  редакцій  місцевих  газет  та  телекомпаній  з  питань інформування про діяльність, розв’язання гострих економічних та соціальних проблем, зниження соціальної напруги в суспільстві;
 • Підтримує робочі контакти з головними редакторами газет та журналів, керівниками інтернет-видань, телерадіокомпаній, інформаційних агенцій, а також корпунктами засобів масової інформації;
 • Бере участь в організації висвітлення заходів, що проводять органи місцевого самоврядування;
 • Забезпечує участь журналістів у засіданнях, нарадах, конференціях, семінарах та інших заходах, які проводяться в органах виконавчої влади, безпосередньо забезпечує отримання інформації про діяльність органів місцевого самоврядування засобами масової інформації.
 • Права та обов’язки
 • Відділ інформаційної роботи має право:
 • Запитувати за встановленим порядком і одержувати необхідну інформацію відповідно до законодавства;
 • У разі необхідності залучати до підготовки інформації управління, відділи і служби виконавчого комітету, інформаційні і наукові заклади, окремих спеціалістів, які працюють у державних та інших органах, установах, організаціях і на підприємствах, у засобах масової інформації;
 • Вимагати від керівників структурних підрозділів виконкому підготовку прес-релізів до заходів, що проводяться. Давати самостійно, в межах своєї компетенції, роз’яснення на запитання стосовно діяльності міського голови, міської ради та виконавчого комітету.
 • Посадові та функціональні обов’язки кожного працівника відділу визначаються та затверджуються в посадовій інструкції працівника відділу.
 • Працівники відділу повинні знати чинне законодавство України, інші нормативні акти, що стосуються інформації та роботи зі ЗМІ, володіти навичками роботи з комп’ютером, в мережі Інтернет, мати досвід роботи з підготовки інформаційних матеріалів, знати особливості діяльності виконавчої влади, її структуру.
 • Керівництво та структура
 • Відділ інформаційної роботи очолює керівник, який має вищу освіту, як правило, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стаж роботи за фахом не менше 2 років на посаді, не нижчій, ніж посада головного спеціаліста, чи має практичний досвід роботи, аналогічній функціям, покладеним на цей відділ, на керівних посадах не менше 2 років.
 • Керівник відділу інформаційної роботи призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
 • Керівник відділу інформаційної роботи підпорядковується міському голові.
 • Керівник відділу інформаційної роботи забезпечує:
 • Виконання покладених на відділ завдань і несе за це персональну відповідальність;
 • Здійснює керівництво діяльністю відділу і розподіляє обов’язки між працівниками;
 • Забезпечує, в  межах  своїх  повноважень, зберігання  інформації  з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
 • Виконує інші  повноваження  згідно  з  актами  законодавства  та Положення про відділ.

5.4.5. Структура  відділу та чисельність його працівників визначаються  штатним розписом, який затверджується   міським головою.

 • У період відсутності начальника відділу інформаційної роботи його обов’язки виконує заступник начальника відділу інформаційної роботи.
 • Взаємодія

Відділ інформаційної роботи при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з національними, обласними, міськими засобами масової інформації, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчими органами міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об’єднаннями громадян.

 • Відповідальність
 • Працівники відділу інформаційної роботи відповідають:
 • За дотримання чинного законодавства з питань компетентності відділу інформаційної роботи;
 • Порушення вимог антикорупційного законодавства;
 • За якісне та своєчасне виконання завдань та обов’язків, покладених на відділ інформаційної роботи;
 • За дотримання трудової та виконавської дисципліни.
 • Працівники відділу інформаційної роботи зобов’язані дотримуватися етики поведінки державного службовця.
 • Працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників відділу, і працівники відділу вжили всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути чи усунути негативні наслідки цих обставин.
 • Працівники відділу повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.
 • Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників відділу права посилатися на зазначені обставини.
 • Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.
 • Заключні положення

8.1 Припинення діяльності відділу інформаційної роботи здійснюється рішенням міської ради або у встановленому нею порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.

 • Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, начальника відділу, а також з метою приведення Положення у відповідність до вимог законодавства.

 

 

Секретар ради                                                                       А. Сушко