Управління міжнародного співробітництва та інновацій

Адреса:  пл. Поштова,3, каб. 321, 327

Телефон: (0312) 61 61 75

E-mail: uzhgorod.inter@ukr.net

Графік роботи:

Робочі дні

Вихідні дні

Понеділок – П’ятниця 
з 8.00 до 17.00

Субота,
Неділя

Обідня перерва з 12.00 до 13.00

Тарахонич

Тарахонич Вікторія Юріївна

Біографічна довідка

Вищу освіту здобула в Ужгородському державному університеті

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочала у серпні 1999 року. Працювала на посадах радника міського голови, начальника відділу міжнародних відносин та транскордонного співробітництва до травня 2006 року.

З листопада 2010 року працює на посаді начальника відділу міжнародних грантових програм та інновацій.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян перший вівторок місяця 14:00 - 16:00, за адресою: площа Поштова, 3, кабінет № 105. Запис на прийом здійснюється в день прийому.

Посада П.І.Б. Контакти Адреса
Начальник управління  Тарахонич Вікторія Юріївна 616175
inter@rada-uzhgorod.gov.ua
Пл. Поштова, 3, Каб. №327


Відділ грантової роботи та інновацій

Посада  П.І.Б. Контакти Адреса
Начальник відділу Іванцик Мирослава Миронівна 616175
inter@rada-uzhgorod.gov.ua
Пл. Поштова, 3, Каб. №321
Головний бухгалтер Делеган Ганна Федорівна


Відділ міжнародного співробітництва

Посада П.І.Б. Контакти Адреса
Заступник начальника управління, начальник відділу Білас Вікторія Вікторівна 616175
inter@rada-uzhgorod.gov.ua
Пл. Поштова, 3, Каб. №327
Головний спеціаліст Маркович Іван Ілліч

П О Л О Ж Е Н Н Я

 про управління міжнародного співробітництва та інновацій

Ужгородської міської ради 

1. Загальні положення 

1.1. Управління міжнародного співробітництва та інновацій (далі – управління) є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою,  підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові та   заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольне відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Управління міжнародного співробітництва та інновацій у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом виконкому та даним Положенням.

1.3. Управління міжнародного співробітництва та інновацій є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, власний бланк та печатку із зображенням Державного Герба України і своєю назвою.

1.4. Місцезнаходження Управління: Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Поштова, 3. 

 1. Основні завдання 
 1. Основним завданням управління є забезпечення реалізації на території

міста державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва, залучення міжнародної технічної допомоги та розвитку інновацій.

 1.  Управління  при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з

 органами виконавчої влади, з депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими виконавчими органами міської ради,  підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

 1. Координація міжнародної діяльності департаментів, управлінь,

 відділів, служб та інших виконавчих органів міської ради, суб'єктів комунальної власності, надання їм методичної та організаційної допомоги у здійсненні міждержавних зв'язків, а також з розробки, написання та втілення грантових програм, проектів для участі в конкурсах, що проводяться українськими та іноземними організаціями і установами з метою виділення коштів на місцеві ініціативи; галузевих норм і стандартів. 

 1. Повноваження 

Управління має такі повноваження:

3.1. Здійснює функції зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності.

3.2.  Представляє, у межах наданих йому повноважень, інтереси міської ради, її виконавчих органів та міського голови у відносинах з відповідними адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав, а також з міжнародними організаціями та фондами.

3.3. Підтримує постійні контакти з міжнародними організаціями (урядовими та неурядовими), фондами, дипломатичними та консульськими установами з метою подальшого розвитку міжнародного співробітництва та участі у міжнародних програмах.

3.4. Ініціює встановлення та постійну підтримку партнерських зв'язків з містами за кордоном і сприяє розвитку інформаційного, економічного, культурного співробітництва, обміну делегаціями у галузі освіти, науки, спорту та ін.

3.5. Аналізує практику поточних міжнародних зв'язків міської ради та її виконавчих органів, розробляє плани розвитку міжнародних зв'язків, а також вносить їх, зі своїми рекомендаціями по удосконаленню, на розгляд міського голови.

3.6. Координує, в межах своїх повноважень, міжнародні (міжрегіональні) зв'язки, діяльність виконавчих органів міської ради у сфері зовнішніх зносин.

3.7. Здійснює, за дорученням ради та міського голови, роботу з підготовки проектів угод, договорів, меморандумів і протоколів про наміри з питань зовнішніх зносин міської ради.

3.8.  Бере участь у розробленні програм перебування делегацій, груп та окремих представників іноземних держав у частині, що стосується міста Ужгорода, їх супроводу, організовує протокольні заходи під час проведення їх зустрічей із міським головою, посадовими особами місцевого самоврядування.

3.9. Забезпечує підготовку офіційних візитів міського голови та працівників виконавчих органів міської ради за кордон, вирішення організаційних питань, пов'язаних із візитами та узгодження програм перебування.

3.10. З питань, що стосуються міжнародного співробітництва міста, готує матеріали до засідань робочих груп експертів, делегацій міста, що відряджаються за кордон.

3.11. Надає методичну, інформаційну, організаційну допомогу департаментам, управлінням, відділам, комунальним підприємствам та координує роботу по підготовці та написанню програм, проектів, реалізація яких передбачається за рахунок додатково залучених коштів, зокрема, в рамках програм та ініціатив Європейського Союзу та інших програм міжнародної технічної допомоги.

3.12. Забезпечує реалізацію партнерських проектів та програм.

3.13. Забезпечує підготовку та проведення міжнародних семінарів, конференцій, тощо.

3.14. Сприяє видачі та оформленню необхідних документів особам, що виїжджають у службові відрядження за кордон по лінії міської ради та її виконавчих органів, для чого взаємодіє з Міністерством закордонних справ України, консульськими відділами посольств іноземних держав в Україні.

3.15. Сприяє поширенню передового міжнародного досвіду у сфері місцевого самоврядування.

3.16. Забезпечує офіційне листування, підтримання на належному рівні інформаційних, ділових контактів між міською радою та її іноземними партнерами в Україні і за кордоном.

3.17. Здійснює переклад та аналізує інформацію,  що надходить міському голові іноземними мовами.

3.18. Готує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань міжнародних зв'язків та співфінансування проектів та програм.

3.19. Сприяє становленню співробітництва і здійснює координацію зв’язків із іноземними суб’єктами виконавчих органів міської ради, постійних комісій ради, навчальних закладів, підприємств, установ, громадських організацій. 

3.20. Забезпечує співпрацю з українськими та іноземними органами місцевої влади, організаціями, фондами та іншими недержавними організаціями  з метою залучення позабюджетних коштів, призначених для реалізації муніципальних програм.

3.21. Виконує інші функції, що випливають з покладених на управління  завдань. 

4. Права та обов'язки 

 1. У межах наданої компетенції працівники управління мають наступні

права:

 1. Взаємодіяти в межах своїх повноважень з органами та установами

іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами.

 1. Інформувати міського голову у разі покладання на управління 

виконання роботи, що не відноситься до його функцій, чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи та інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач.

 1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівництвом) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 2. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених виконавчим комітетом, міською радою і міським головою з питань міжнародного співробітництва.
 3. Брати участь у проведенні тендерів і конкурсів з питань, що належать до сфери міжнародної діяльності.
 4. Управління зобов'язане:
  1. Дотримуватися законодавства України, вимог даного Положення, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
  2. Забезпечувати виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.
  3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.
  4. Дотримуватись Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування. Порушення Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.
  5. Постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень.

  5. Керівництво та структура 

  5.1. До складу управління  входять відділи:

  - відділ міжнародного співробітництва 

  - відділ грантової роботи та інновацій

  5.2. Положення про відділи управління затверджується міським головою за погодженням з заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

  5.3. Штатний розпис управління затверджується міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

  5.4. Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою та погоджуються з заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

  5.5. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з  посади розпорядженням міського голови.

  5.6. Обов’язки та права начальника управління визначаються цим Положенням та посадовою інструкцією.

  5.7. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника управління: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Досвід роботи за фахом не менше 3 років.

  5.8. Начальник управління безпосередньо підпорядкований міському голові, а з оперативних питань – профільним заступникам.

  5.9. Начальник та заступники начальника управління мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління з питань, що належать до компетенції управління.

  5.10. За відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління, начальник відділу грантової роботи та інновацій. За відсутності начальника та заступника начальника управління обов’язки начальника виконує начальник відділу міжнародного співробітництва та промоції міста, у разі відсутності вищезгаданих посадових осіб, обов’язки начальника виконує визначена в установленому порядку особа з числа працівників управління.

  5.11. На посади спеціалістів управління призначаються особи, які мають закінчену вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.

  5.12. Спеціалісти управління працюють під безпосереднім керівництвом начальника та заступника начальника Управління.

  5.13. Загальна чисельність затверджується відповідно до  штатного розпису. Працівники управління призначаються і звільняються з посади міським головою у відповідності із Законом  України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексом законів про працю України.

  5.14. Начальник управління відповідно до покладених на нього обов’язків:

  -здійснює загальне керівництво роботоюу;

  -забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на управління завдань;

  -вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади  і звільнення з посад працівників управління ;

  -видає в межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання;

  організовує виконання доручень працівниками управління;

  -звітує про проведену роботу управлінням у порядку визначеному законодавством України;

  -забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами  міської ради;

  -формує плани роботи управління, організовує та контролює процес їх виконання;

  -вносить в установленому порядку пропозиції міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників управління;

  -контролює дотримання особовим складом управління вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України;

  -забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників управління;

  -забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності управління;

  -забезпечує систематичне оприлюднення на веб-сайті міської ради інформації, що входить до компетенції управління ;

  -видає у межах своєї компетенції доручення, організовує та контролює їх виконання особовим складом управління;

  -забезпечує належні умови працівникам управління для виконання функціональних обов’язків та здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях управління;

  -вносить пропозиції до кадрового резерву управління;

  -виконує інші завдання, визначені керівництвом міської ради.

  5.15. Начальник управління несе відповідальність за:

  -неналежну організацію роботи управління, незадовільний стан чи низький рівень службової та виконавської дисципліни;

  -невиконання у встановлені терміни рішень сесій міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови;

  несвоєчасну і недостовірну подачу інформації та звітів, що входять до компетенції управління.

  5.16. Начальник управління здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Управління, а також покладені на нього завдання окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

  5.17. Посадові особи, що працюють в управлінні, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.  

  6. Взаємодія 

  Управління при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради в порядку, який визначається цим Положенням. 

  7. Відповідальність 

  Працівники управління несуть відповідальність за:

  7.1.Неналежне виконання, покладених на управління даним положенням, повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

  7.2.Неналежне зберігання переданих їм для роботи документів, матеріалів, іншої документації, а також документів, що надходять до управління в порядку здійснення його завдань та функцій.

  7.3.Порушення вимог антикорупційного законодавства.

  7.4.Розголошення службової, конфіденційної чи іншої інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов'язків. 

  8. Заключні положення 

  8.1. Припинення діяльності управління здійснюється за рішенням міської ради.

  8.2. Зміни і доповнення до даного Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені з метою приведення Положення у відповідність з вимогами чинного законодавства.

   


  http://www.ro-ua.net/en/

  Вул. Бістріцей № 8A, будинок DAE Office Center 1, 1-й поверх, Сучава-720274, Сучавський повіт, РУМУНІЯ
  Контактна особа: Адріана НІКУЛА(офіцер по зв’язках)
  Тел: +40230 530 049
  Факс:+40230 530 055
  E-mail: info.ro-ua@brctsuceava.ro

  https://huskroua-cbc.eu/

  Nataliya Likholyot
  Zakarpattia Regional Council
  4 Narodna str., Uzhgorod 88008
  zakarpattia@huskroua-cbc.eu
  +380 50 944 3422

  https://www.pbu2020.eu/ua

  Представництво у Львові
  Україна, м. Львів, вул. Тиктора 5
  Тел/факс: +38 0322 61 02 59
  e-mail: lviv@pbu2020.eu

  https://eeagrants.org/countries/slovakia

  https://www.visegradfund.org/

  https://gurt.org.ua/news/grants/


  Грантові проєкти, залучені для міста Ужгород

  за участі міської ради та її структурних підрозділів

   

  Програми транскордонного співробітництва

  СОП «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013рр»

  • Партнерська побудова спільного туристичного простору на основі нових видів спорту та відпочинку для молоді.
  • Ярослав – Ужгород: спільна ініціатива для покращення туристичної привабливості історичних міст – побратимів.

   

  СОП ЄІС «Україна-Польща-Білорусь» ЄІС 2014-2020 рр»

  • Покращення доступу до медичних послуг у містах Кросно та Ужгород;
  • SUMCITYNET: міста у напрямку підвищення доступності та кліматично стійкої міської мобільності;
  • Промоція та збереження культурної спадщини міст Кросно та Ужгород.

   

  СОП ЄІС «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020 рр»

  • «Удосконалення послуг з догляду за здоров’ям в соціальних закладах»;
  • THRU-ART "Через мистецтво руйнуємо кордони";
  • SIGMED RO-UA – Cooperation for patients’ safety (Співпраця для безпеки пацієнтів);
  • Спільні заходи з попередження природних катастроф в транскордонному басейні р. Уж.

   

  СОП ЄІС «Румунія-Україна 2014-2020 рр»

  • Відреставровані театри міст Сату Маре та Ужгород;
  • Забезпечення громадської безпеки шляхом співпраці правоохоронних органів та використання передових систем відеоспостереження в Ужгороді та Сату Маре (Безпечні міста).

   

  Норвезький фінансовий механізм

  • «Інновативні інформаційні продукти транскордонної співпраці», SK–INFO–UA;
  • Спільний розвиток потенціалу державних установ за допомогою словацько-українського транскордонного співробітництва та поліпшення доброчесності в громадських справах (CEEA)

   

  Partnership Projects for Sustainable Local Development (Nakopa) programme, Engagement Global

  • Стале управління  побутовими відходами в Ужгороді

   

  Kommunales Corona-Solidarpaket - Projektantrag an die ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH

  • Солідарність міст-побратимів Дармштадт і Ужгород: підвищення стійкості і маневреності міста Ужгород в управлінні кризою стану здоров'я мешканців в наслідок COVID-19

   

  The Danube Transnational Programme (DTP) INTERREG

  • Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy, MELIA Observatory;
  • TalentMagnet

   

  Програми Словацького міжнародного агентства за підтримки Уряду Словацької Республіки

  • Створення центру тифлопедагогіки для дошкільних навчальних закладів у місті Ужгороді (ДВЗ №36)
  • Створення медіа-центру учнівського парламенту міста Ужгород
  • Відкриття центру арт-терапії у м. Ужгород (“Чарівний глечик” ЗОШ №16)
  • Відкриття сенсорного простору для дітей з вадами дрібної моторики м. Ужгорода (ДВЗ №29)

   

  Програма “КУСАНОНЕ” , Посольство Японії

  • Покращення санітарних умов у дитсадках міста Ужгород (закупівля кухонного професійного обладнання для мережі ДНЗ)

   

  Програма розвитку ООН в Україні

  • За кращу прозорість та публічність діяльності ОГС

   

    ПРОЄКТИ, подані на розгляд конкурсних комісій

   СОП ЄІС «Угорщина-Словакія-Румунія-Україна 2014-2020 рр»

   CrossBordAir: Cross-border interventions to reduce air pollution and improve air quality

  • CulTour: Popularizing Hungarian-Ukrainian cultural heritage through storytelling and gamification


  2020

  Звіт
  про роботу управління міжнародного співробітництва та інновацій
  за 2020 рік

  Для здійснення міжнародного співробітництва та посилення позитивного іміджу міста Ужгород, як надійного та перспективного партнера на міжнародній арені, у структурі Ужгородської міської ради здійснює роботу Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради, до основних завдань діяльності якого належить забезпечення реалізації на території міста державної політики у сфері зовнішньополітичної діяльності, міжнародного співробітництва; організації візитів та прийомів іноземних делегацій до міста Ужгород; відрядження керівництва та співробітників Ужгородської міської ради, структурних підрозділів за кордон; листування з іноземними партнерами; аналіз міжнародної кореспонденції; залучення міжнародної технічної допомоги; координація міжнародної діяльності департаментів, управлінь, відділів, служб та інших виконавчих органів міської ради, суб'єктів комунальної власності; надання їм методичної та організаційної допомоги у здійсненні міждержавних зв'язків, а також з розробки, написання та втілення грантових програм, проєктів для участі в конкурсах, що проводяться українськими та іноземними організаціями і установами з метою виділення коштів на місцеві ініціативи, тощо.

  З початку 2020 року місто Ужгород відвідали 10 іноземних делегацій, представників дипломатичного корпусу іноземних держав, представників міжнародних організацій та місій.

  Міська влада та управління докладають чимало зусиль для розширення партнерських відносин та співпраці. Тому не менш важливою складовою у діяльності управління є підтримка існуючих та налагодження нових партнерських відносин з містами-побратима м. Ужгород, яких на сьогоднішній день налічується 22.

  З деякими містами, такими як м. Сомбатхей (Угорщина), м. Дармштадт (Німеччина) та м. Кошице (Словаччина) співпраця триває понад 20 років.

  Співпраця з містами-побратимами є одним із способів та ефективних інструментів об’єднання спільних зусиль керівництва міста щодо європейської інтеграції нашої країни.

  Така співпраця з містами-побратимами відбувається у всіх сферах суспільно-політичного, соціально-економічного, культурно-мистецького життя мешканців з урахуванням потреб та побажань міських громад.

  Поширення вірусної інфекції SARS-CoV-2, запровадження карантинних обмежень спричинило затримку у впроваджені ряду міжнародних заходів, зокрема скасування міжнародних зустрічей з партнерами та їх перенесення на 2021 рік. Взаємодія з іноземними партнерами була переведена в он-лайн формат з використанням сучасних засобів комунікації. Загалом було проведено понад 70 онлайн зустрічей.

  Однак практична площина співпраці забезпечується за рахунок впровадження спільних ініціатив та проєктів, реалізація яких стає можливою за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги, використання фінансових інструментів та програм співпраці Європейського Союзу, фондів окремих європейських країн та грантових коштів.

  Станом на кінець 2020 року у місті реалізовується 10 грантових проєктів у партнерстві з містами-побратимами з Словаччини (м. Кошице) та Польщі (м. Кросно) у рамках СОП «Україна-Польща-Білорусь» ЄІС 2014-2020 та ЄІС Угорщина-Словакія-Румунія-Україна 2014-2020.

  Ще 3 проєкти, спрямовані на покращення соціальної інфраструктури, забезпечення громадської безпеки мешканців, промоції культурної спадщини міста та екологічної сталості перебувають на етапі укладання грантових контрактів.

   

   

  Назва

  Програма

  Виконавець

  Актуальний стан

  1)

  Покращення доступу до медичних послуг у містах Кросно та Ужгород

  СОП «Україна-Польща-Білорусь» ЄІС 2014-2020

  Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

  Реалізація

  2)

  «Крок до ефективного управління у місті Ужгород»

  SlovakAid

  Комунальна установа Ужгородської міської ради
  «Агенція розвитку Ужгорода»/ Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради

  Реалізація

  3)

  THRU-ART

  ЄІС Угорщина-Словакія-Румунія-Україна 2014-2020

  Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради

  Реалізація

  4)

  Спільні заходи з попередження природних катастроф в транскордонному басейні р. Уж

  ЄІС Угорщина-Словакія-Румунія-Україна 2014-2020

  Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради

  Реалізація

  5)

  SUMCITYNET: міста у напрямку підвищення доступності та кліматично стійкої міської мобільності

  СОП «Україна-Польща-Білорусь» ЄІС 2014-2019

  Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради

  Реалізація

  6)

  «Забезпечення громадської безпеки шляхом співпраці правоохоронних органів та використання передових систем відеоспостереження в Ужгороді та Сату-Маре »(Безпечні міста)»

  ЄІС Румунія-Україна 2014-2020

  Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

  Реалізація

  7)

  Improving Health Care Services in Social Facilities

  ЄІС Угорщина-Словакія-Румунія-Україна 2014-2020

  Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради

  Реалізація

  8)

  Promotion and preservation of culture heritage in the area of Krosno and Uzhgorod

  СОП «Україна-Польща-Білорусь» ЄІС 2014-2020

  Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради

  Реалізація

  9)

  «Міста в розширеному європейському просторі: розвиток потенціалу державних установ шляхом словацько-українського транскордонного співробітництва та підвищення доброчесності в державних справах (CEEA)»

  Програма«Гранти Європейського економічного простору 2014 - 2021 рр.» у рамках Новерзького фінансового механізму.

  Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради

  Реалізація

  10)

  Розвиток транскордонної культури:відреставровані театри міст Сату Маре та Ужгород»

  ЄІС Румунія-Україна 2014-2020

  Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

  Реалізація

  11)

  Стале управління  побутовими відходами в Ужгороді

  НАКОПА

  Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

  На етапі контрактації

  12)

  CulTour

  ЄІС Угорщина-Словакія-Румунія-Україна 2014-2020

  Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради

  На етапі оцінки програмним комітетом

  13)

  CrossBordAir

  ЄІС Угорщина-Словакія-Румунія-Україна 2014-2020

  Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради

  На етапі оцінки програмним комітетом


  2019

  Звіт
  про роботу управління міжнародного співробітництва та інновацій за 2019 рік

  Для здійснення міжнародного співробітництва та посилення позитивного іміджу міста Ужгород, як надійного та перспективного партнера на міжнародній арені, у структурі Ужгородської міської ради здійснює роботу Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради (до 01.03.2019 року відділ міжнародних грантових програм та інновацій), до основних завдань діяльності якого належить забезпечення реалізації на території міста державної політики у сфері зовнішньополітичної діяльності, міжнародного співробітництва; організації візитів та прийомів іноземних делегацій до міста Ужгород; відрядження керівництва та співробітників Ужгородської міської ради, структурних підрозділів за кордон; листування з іноземними партнерами; аналіз міжнародної кореспонденції; залучення міжнародної технічної допомоги; координація міжнародної діяльності департаментів, управлінь, відділів, служб та інших виконавчих органів міської ради, суб'єктів комунальної власності; надання їм методичної та організаційної допомоги у здійсненні міждержавних зв'язків, а також з розробки, написання та втілення грантових програм, проєктів для участі в конкурсах, що проводяться українськими та іноземними організаціями і установами з метою виділення коштів на місцеві ініціативи, тощо.

  З початку 2019 року місто Ужгород відвідали 90 іноземних делегацій, представників дипломатичного корпусу іноземних держав, представників міжнародних організацій та місій.

  Міська влада та управління докладають чимало зусиль для розширення партнерських відносин та співпраці. Тому не менш важливою складовою у діяльності управління є підтримка існуючих та налагодження нових партнерських відносин з містами-побратима м. Ужгород, яких на сьогоднішній день налічується 22.

  З деякими містами, такими як м. Сомбатхей (Угорщина), м. Дармштадт (Німеччина) та м. Кошице (Словаччина) співпраця триває понад 20 років.

  Співпраця з містами-побратимами є одним із способів та ефективних інструментів об’єднання спільних зусиль керівництва міста щодо європейської інтеграції нашої країни.

  Така співпраця з містами-побратимами відбувається у всіх сферах суспільно-політичного, соціально-економічного, культурно-мистецького життя мешканців з урахуванням потреб та побажань міських громад.

  Зокрема завдяки такій співпраці відбувається:

  • відновлення історичних зв’язків між містами та регіонами, які були розірвані внаслідок історичних та політичних подій;
  • посилення співпраці територіальних об’єднань та асоціацій;
  • налагодження особистих контактів між людьми, організаціями та установами;
  • обмін досвідом у багатьох сферах суспільного життя;
  • залучення коштів, спрямованих на соціально-економічний розвиток та вдосконалення інфраструктури життєвих просторів міста;
  • участь у наукових, освітніх, економічних форумах, конференціях;
  • участь у підготовці та проведені спільно з ДВНЗ «УжНУ» «Міжнародного консорціуму університетів» у м. Ужгород;
  • участь в урочистостях з нагоди відзначення днів міст-побратимів;
  • участь у «Днях України» та «Днях Ужгорода» в м. Кошице (Словаччина);
  • обмін творчими та спортивними колективами (фольклорний ансамбль «Ужгород», танцювальні колективи «Бліц» та «Джерельце Карпат»);
  • участь підприємців у Різдвяному ярмарку у м. Дармштадт та м. Кошице;
  • проведення концерту митців з Китайської Народної Республіки у м. Ужгород;
  • проведення концерту фольклорного колективу «Гнояне» м. Міхаловце у м. Ужгород;
  • проведення концерту танцювальних колективів «Карпатія», «Касовія», «Чарніца» (Словаччина) у м. Ужгород, тощо.

  Переведення такої співпраці у практичну площину здійснюється за рахунок впровадження спільних ініціатив та проєктів, реалізація яких стає можливою за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги, використання фінансових інструментів та програм співпраці Європейського Союзу, фондів окремих європейських країн та грантових коштів.

  Станом на сьогодні у місті реалізовується 5 грантових проєктів у партнерстві з містами-побратимами з Словаччини (м. Кошице) та Польщі (м. Кросно) у рамках СОП «Україна-Польща-Білорусь» ЄІС 2014-2020 та ЄІС Угорщина-Словакія-Румунія-Україна 2014-2020.

  Ще 4 проєкти, спрямовані на покращення соціальної інфраструктури, забезпечення громадської безпеки мешканців, промоції культурної спадщини міста та екологічної сталості перебувають на етапі укладання грантових контрактів.

  № ЗП

  Назва

  Програма

  Виконавець

  Актуальний стан

  Бюджет

  Співфінансування

  1)

  Покращення доступу до медичних послуг у містах Кросно та Ужгород

  СОП «Україна-Польща-Білорусь» ЄІС 2014-2020

  Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

  Реалізація

  62550,00 євро

  6950,00 євро

  2)

  «Крок до ефективного управління у місті Ужгород»

  SlovakAid

  Комунальна установа Ужгородської міської ради
  «Агенція розвитку Ужгорода»/ Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради

  Реалізація

  37855,00 євро

  4200,00 євро

  3)

   «Збереження та промоція паркових зон міста Ужгорода».

  конкурс ініціатив місцевих карпатських громад, який проводить Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна»

   Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради

  Реалізація

  246998 грн

  67400 грн

  4)

  THRU-ART

  ЄІС Угорщина-Словакія-Румунія-Україна 2014-2020

  Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради

  Реалізація

  268081,00 євро

  647,00 євро

  5)

  Спільні заходи з попередження природних катастроф в транскордонному басейні р. Уж

  ЄІС Угорщина-Словакія-Румунія-Україна 2014-2020

  Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради

  Реалізація

  84640,00 євро

  8464,00 євро

  6)

  SUMCITYNET: міста у напрямку підвищення доступності та кліматично стійкої міської мобільності

  СОП «Україна-Польща-Білорусь» ЄІС 2014-2019

  Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради

  Контрактування, очікується фінансування

  233335,00 євро

  12875,00 євро

  7)

  Safe cities - Ensuring public safety through the cooperation of law enforcement agencies and the use of advanced video surveillance systems in Uzhgorod and Satu Mare

  ЄІС Румунія-Україна 2014-2020

  Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

  Контрактування, очікується фінансування

  60650,00 євро

  6065,00 євро

  8)

  Improving Health Care Services in Social Facilities

  ЄІС Угорщина-Словакія-Румунія-Україна 2014-2020

  Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради

  Контрактування, очікується фінансування

  177926,00 євро

  6114,00 євро

  9)

  Promotion and preservation of culture heritage in the area of Krosno and Uzhgorod

  СОП «Україна-Польща-Білорусь» ЄІС 2014-2020

  Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради

  Контрактування, очікується фінансування

  29300,00 євро

  200,00 євро

  10)

  Revitalised Theatres in Satu Mare and Uzhgorod

  ЄІС Румунія-Україна 2014-2020

  Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради

  На розгляді

  438340,00 євро

  7400,00 євро

  11)

  Стале управління водними ресурсами в Ужгороді

  НАКОПА

  Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

  На розгляді

  285000,00 євро

  28500,00 євро

  12)

  Стале управління  побутовими відходами в Ужгороді

  НАКОПА

  Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

  На розгляді

  185000,00 євро

  18500,00 євро

         

  Загалом

  1862678,00 євро

  99915,00 євро

   

  Важливою ініціативою м. Ужгород та міської влади стало приєднання до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна».

  Під час офіційних візитів до міст-побратимів та візитів іноземних делегацій до м. Ужгород відбувається обговорення нових ідей співпраці та партнерських ініціатив, що у найближчому майбутньому стануть успішними проєктами.