Управління державного архітектурно-будівельного контролю

Адреса:  вул. Небесної Сотні, 4

тел./факс: (0312) 63-03-55, 63-02-24

e-mail: dabk@rada-uzhgorod.gov.ua.

Графік роботи:

Пн.-Чт. - 8.30-17.30 (обідня перерва 12.30-13.00)

Пт.- 8.30-14.30 (без обідньої перерви)

Прийом громадян:

вт.,чт.-10.00-13.00

Перелік адмінпослуг, які надає управління:

 • Реєстрація декларацій про початок виконання підготовчих робіт;
 • Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт;
 • Повідомлення про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт;
 • Видача дубліката декларації про початок виконання підготовчих робіт;
 • Скасування декларації про початок виконання підготовчих робіт;
 • Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт;
 • Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт;
 • Повідомлення про внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт;
 • Видача дубліката декларації про початок виконання будівельних робіт;
 • Скасування декларації про початок виконання будівельних робіт;
 • Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації;
 • Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації;
 • Видача дубліката декларації про готовність об’єкта до експлуатації;
 • Скасування декларації про готовність об’єкта до експлуатації;
 • Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт;
 • Повідомлення про початок виконання будівельних робіт;
 • Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

Зотова Олександра Сергіївна

ЗотоваОС

   Вищу освіту здобула в Дніпропетровському інституті інженерів залізничного транспорту.

   З грудня 1998 року по грудень 2010 року працювала в Ужгородській міській раді на посадах  провідного інженера-будівельника відділу освіти,начальника інспекції ДАБК управління архітектури та містобудування, заступника начальника управління архітектури та містобудування.

   З квітня 2016 року призначена на посаду начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю.

Посада П.І.Б. Контакти Адреса Час прийому
Начальник управління Зотова Олександра Сергіївна

факс 630224

тел.:630355

Вул. Небесної Сотні, 4 вт., чт.-10.00-13.00
Заступник начальника управління, начальник відділу Міца Оксана Іванівна

Відділ дозвільних процедур та документообігу

Посада П.І.Б.  Контакти Адреса Час прийому
Начальник відділу Дякулич Наталія Василівна

факс 630224

тел.:630355

Вул. Небесної Сотні, 4 вт., чт.-10.00-13.00
Головний спеціаліст Погорєлова Олена Леонідівна
Головний спеціаліст Мінєєва Інна Ігорівна

Відділ інспекційної роботи

Посада П.І.Б. Контакти Адреса
Начальник відділу  

факс 630224

тел.:630355

Вул. Небесної Сотні, 4
Головний спеціаліст Маркович Юрій Миколайович
Спеціаліст I категорії Буракова Євгенія Олегівна

Відділ звернень та скарг

Посада  П.І.Б. Контакти Адреса
Начальник відділу Цап Іштван Іштванович

факс 630224

тел.:630355

Вул. Небесної Сотні, 4
Головний спеціаліст Кондакова Катерина Валеріївна

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ державного архітектурно-будівельного контролю

І. Загальні положення

1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради та міському голові.
2. Відділ є підконтрольним Держархбудінспекції України в межах, визначених законодавством.
3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону та Держархбудінспекції, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови даним Положенням та іншими нормативно-правовими актами. З питань організації ведення правової роботи відділ керується рекомендаціями Міністерства юстиції України.
4. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. Володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених законодавством України.
5. Положення про відділ затверджується міською радою.
6. Відділ має печатку із своїм найменуванням, власні бланки, штампи.

2. Основні завдання

Основним завданням відділу є здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

3. Повноваження

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.1. надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;
3.1.2. приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків);
3.1.3. подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;
3.1.4. здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах м. Ужгород;
3.1.5. здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб відділу;
3.1.6. розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб відділу;
3.1.7. розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень;
3.1.8. здійснює інші повноваження, визначені законом.

4. Права та обов’язки

4.1. Посадові особи відділу для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:
1) безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню;
2) складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону;
3) видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:
– усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;
– зупинення підготовчих та будівельних робіт, що не відповідають вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;
4) проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
5) проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва
об’єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;
6) залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій;
7) одержувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;
8) вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
9) забороняти за вмотивованим письмовим рішенням керівника відділу експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
10) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки;
11) здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.
4.2. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями.

5. Керівництво та структура

5.1. Керівник відділу призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
5.2. Виконавчий комітет міської ради протягом трьох днів після призначення начальника відділу інформує про це Держархбудінспекцію.
5.3. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (інженера-будівельника, архітектора), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п’ять років.
5.4. Начальник відділу:
– очолює відділ, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на відділ завдань;
– організовує та контролює виконання у відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції, розпоряджень міського голови, рішень Ужгородської міської ради і виконавчого комітету;
– подає пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу відповідно до закону;
– здійснює інші повноваження, визначені законом.
5.5. Призначення особи на посаду у відділі, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції з перевіркою рівня його кваліфікації та знань шляхом проведення заліку. Про успішне складення заліку Держархбудінспекція повідомляє відділ.
5.6. Відділ видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.
5.7. Структура відділу та чисельність його працівників визначаються
штатним розписом, який затверджується міським головою.
5.8. Відділ та його працівники забезпечуються засобами, необхідними
для провадження своєї діяльності.

6. Взаємодія

Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, службами, виконавчими органами міської ради, громадськими об’єднаннями, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами та організаціями.

7. Відповідальність

Працівники відділу державного архітектурно-будівельного контролю міської ради несуть відповідальність за:
7.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені даною посадовою інструкцією, бездіяльність – в межах, визначених чинним законодавством України.
Неналежне виконання завдань, покладених на відділ.
Порушення вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання і протидії корупції.
7.2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
7.3. Завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
7.4. Розголошення відомостей, що містять конфіденційну інформацію, – в межах, визначених чинним законодавством України.
7.5. Порушення загальних правил поведінки державного службовця, етичного кодексу працівників виконавчих органів міської ради та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її
проходженням – в межах, визначених чинним законодавством України.
7.6. За неналежне зберігання печатки та неправильне її використання, – у межах чинного законодавства України.
7.7. Працівники управління звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог цього Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час їх дії, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників, і вони вживали всіх заходів для того, щоб уникнути негативні наслідки цих обставин.
7.8. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви,тощо), воєнні дії і дії органів влади чи місцевого самоврядування. Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджуються відповідним документом, виданим уповноваженим органом.

8. Заключні положення

8.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, начальника відділу, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.
8.2. Ліквідація та реорганізація відділу проводиться міською радою у порядку, встановленому чинним законодавством.


Найменування суб'єкта містобудування

Адреса об'єкта будівництва

Підстава проведення перевірки

Направлення на перевірку

Фізична особа

Вул. Кошицька, 30-В, м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 165 від 01.07.2019р.

ТОВ «СЕНАР»

Вул. Підгірна, 25,
м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 166 від 01.07.2019р.

Фізична особа

Київська наб., 4,
м. Ужгород

Планова перевірка згідно плану-графіку

Направлення № 167 від 01.07.2019р.

ТОВ «Бейбі Беррі»

Вул. Урожайна, б/н, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 168 від 04.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Бращайків, 7,
м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 169 від 08.07.2019р.

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Вул. Університетська, 6 а, м. Ужгород

Планова перевірка згідно плану-графіку

Направлення № 170 від 08.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Айвазовського, б/н, м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 171 від 18.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Корзо, 10,
м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 172 від 18.07.2019р.

Інформація відсутня

Вул. Загорська, 11
м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 173 від 22.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Льва Толстого, 27а, м. Ужгород

Планова перевірка згідно плану-графіку

Направлення № 174 від 22.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Снігурського, 3б, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 175 від 24.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Верховинська, б/н, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 176 від 24.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Тютюнова, 53, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 177 від 24.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Загорська, б/н, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 178 від 29.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Івана Шпонтака, 25, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 179 від 29.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Коритнянська, 9, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 180 від 29.07.2019р.

Інформація відсутня

Вул. Т. Легоцького, 20, під’їзд  1, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 181 від 29.07.2019р.

Інформація відсутня

Вул. Капушанська, 23а, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 182 від 30.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Швабська, 21/1, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 183 від 30.07.2019р.

ТОВ «УК Інвестмент»

Пл. Поштова, 4а, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 184 від 30.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Золотиста б/н, 0311, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 185 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Золотиста б/н, 0312, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 186 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Золотиста б/н, 0313, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 187 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Золотиста б/н, 0314, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 188 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Золотиста б/н, 0302, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 189 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Золотиста б/н, 0303, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 190 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Золотиста б/н, 0304, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 191 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Іспанська, б/н, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 192 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Фединця, 23, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 193 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Райдужна, 29, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 194 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Стефаника, 4, 0368, м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 195 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Стефаника, 4, 0367, м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 196 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Швабська, 17,
кв. 2, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 197 від 01.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Фединця, 8а, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 198 від 02.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Степана Добоша, 8, м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису та звернення фізичної особи

Направлення № 199 від 05.08.2019р.

Інформація відсутня

Вул. Капітульна, 23, кв. 2., м. Ужгород

Звернення юридичної особи

Направлення № 200 від 05.08.2019р.

Фізична особа

Пл. Корятовича, 2,
кв. 5, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 201 від 05.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Перемоги, 145, м. Ужгород

Планова перевірка згідно плану-графіку

Направлення № 202 від 05.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Другетів, 107 А, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 203 від 05.08.2019р.

ТОВ «Сенар»

Вул. Підгірна, 25, м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 204 від 05.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Загорська, поз. 74, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 205 від 05.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Бращайків, 7, м. Ужгород

Звернення юридичної особи

Направлення № 205-1 від 08.08.2019р. 

ОК «Житлово-будівельний кооператив «Мальовничий куточок»»

Вул. Докучаєва, б/н, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 206 від 12.08.2019р.

ТОВ «БЕЙБІ БЕРІ»

Вул. Урожайна, б/н, б/н, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 207 від 12.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Коритнянська, поз. 20, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 208 від 12.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Букова, 21, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 209 від 12.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Бращайків, 5/8, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 210 від 13.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Залізнична, 4/22, кв. 197, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 211 від 14.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Залізнична, 4/22, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 212 від 14.08.2019р.

ТОВ «Гранд-Оіл ДК»

Вул. Возз’єднання, б/н, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 213 від 14.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Легоцького, 78, 33, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 214 від 14.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Легоцького, 78, 33, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 215 від 14.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Гойди, б/н (0015), м. Ужгород

Звернення правоохоронних органів

Направлення № 216 від 14.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Гойди, 24, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 217 від 14.08.2019р.

Фізична особа

Вул. М. Заньковецької, б/н, м. Ужгород

Планова перевірка згідно плану-графіку

Направлення № 218 від 19.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Капушнаська, 128, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 219 від 19.08.2019р.

Інформація відсутня

Вул. Підгірна, 2, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 220 від 19.08.2019р.

Фізична особа

Мкрн. Боздош (0572), Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 221 від 20.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Минайська, 26, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 222 від 20.08.2019р.

ТОВ «МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОМ-НІМ»

Вул. Проектна, 1 а, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 223 від 20.08.2019р.

Інформація відсутня

Вул. Перемоги, 6, м. Ужгород

Звернення юридичної особи

Направлення № 224 від 22.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Корзо, 10,/7а, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 225 від 27.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Корзо, 10,/5б, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 226 від 27.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Корзо, 10,/5б, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 227 від 27.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Блистіва, 20, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 228 від 27.08.2019р.

Інформація відсутня

Вул. Підгірна, 25, м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб'єктом містобудування вимог припису

Направлення № 229 від 28.08.2019р.

 Відмови у видачі дозволів

​Адреса об'єкту будівництва

​Вхідний номер

​Кінцевий термін розгляду

​Результат

Вул. Легоцького, 78,33,
м. Ужгород

564/15.02-02

16.07.2019р.

Відмова
№ ЗК 132191961340

​Вул. Возз’єднання (Слов’янська наб.), б/н, м. Ужгород

​565/15.01-02

​17.07.2019р.

Відмова
№ ЗК 132191970353

Вул. Возз’єднання (Слов’янська наб.), б/н, м. Ужгород

566/15.01-02

17.07.2019р.

Відмова
№ ЗК 132191970366

Вул. Радіщева, б/н, м. Ужгород

568/15.02-02

17.07.2019р.

Відмова
№ ЗК 132191961395

Вул. Легоцького, 78,33,
м. Ужгород

569/15.02-02

16.07.2019р.

Відмова
№ ЗК 132191961350

Вул. Кошицька, 21,
м. Ужгород

624/15.02-02 

19.07.2019р. 

Відмова
№ ЗК 132192120383

Вул. Університетська, 12б,
м. Ужгород

641/15.02-02

07.08.2019р.

Відмова
№ ЗК 132192180503

Мкрн. «Боздош» (0572),
м. Ужгород

651/15.02-02

12.08.2019р

Відмова
№ ЗК 132192210563

 

Відмови у видачі сертифікатів

​Адреса об'єкту будівництва

​Вхідний номер

​Кінцевий термін розгляду

​Результат

​Вул. Університетська-Докучаєва (вул. Університетська, 25, корпус 1, вул. Університетська, 25, корпус, 2), м. Ужгород

​655/15.02-03

​13.08.2019р.

Відмова № ЗК 172192240039