Управління державного архітектурно-будівельного контролю

Адреса:  вул. Небесної Сотні, 4

тел./факс: (0312) 63-03-55, 63-02-24, 42 80 31 (118, 120)

e-mail: dabk@rada-uzhgorod.gov.ua.

Графік роботи:

Робочі дні

Вихідні дні

Понеділок – П’ятниця 
з 8.00 до 17.00

Субота,
Неділя

Обідня перерва з 12.00 до 13.00


Прийом громадян:

вт.,чт.-10.00-13.00

Перелік адмінпослуг, які надає управління:

 • Реєстрація декларацій про початок виконання підготовчих робіт;
 • Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт;
 • Повідомлення про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт;
 • Видача дубліката декларації про початок виконання підготовчих робіт;
 • Скасування декларації про початок виконання підготовчих робіт;
 • Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт;
 • Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт;
 • Повідомлення про внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт;
 • Видача дубліката декларації про початок виконання будівельних робіт;
 • Скасування декларації про початок виконання будівельних робіт;
 • Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації;
 • Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації;
 • Видача дубліката декларації про готовність об’єкта до експлуатації;
 • Скасування декларації про готовність об’єкта до експлуатації;
 • Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт;
 • Повідомлення про початок виконання будівельних робіт;
 • Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

ЗотоваОС

Зотова Олександра Сергіївна

Біографічна довідка

Вищу освіту здобула в Дніпропетровському інституті інженерів залізничного транспорту.

З грудня 1998 року по грудень 2010 року працювала в Ужгородській міській раді на посадах  провідного інженера-будівельника відділу освіти,начальника інспекції ДАБК управління архітектури та містобудування, заступника начальника управління архітектури та містобудування.

З квітня 2016 року призначена на посаду начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться щовівторка та щочетверга 10:00 - 12:30, за адресою: вулиця Небесної Сотні, 4, 3 поверх. Запис на прийом здійснюється в день прийому.

Посада П.І.Б. Контакти Адреса Час прийому
Начальник управління Зотова Олександра Сергіївна

факс 630224

тел.:630355

42 80 31 (118)

Вул. Небесної Сотні, 4 вт., чт. 10:00 - 12:30
Заступник начальника управління Міца Оксана Іванівна

Відділ дозвільних процедур та документообігу

Посада П.І.Б.  Контакти Адреса Час прийому
Начальник відділу Дякулич Наталія Василівна

факс 630224

тел.:630355

42 80 31 (120)

Вул. Небесної Сотні, 4 вт., чт. 10.00-13.00
Головний спеціаліст Мінєєва Інна Ігорівна
Головний спеціаліст  

Відділ інспекційної роботи

Посада П.І.Б. Контакти Адреса
Начальник відділу Маркович Юрій Миколайович

факс 630224

тел.:630355

42 80 31 (118, 120)

Вул. Небесної Сотні, 4
Головний спеціаліст Ткач Маряна Іванівна

Відділ звернень та скарг

Посада  П.І.Б. Контакти Адреса
Начальник відділу Цап Іштван Іштванович

факс 630224

тел.:630355

42 80 31 (118, 120)

Вул. Небесної Сотні, 4
Головний спеціаліст Кондакова Катерина Валеріївна

ПОЛОЖЕННЯ

про управління державного архітектурно-будівельного контролю  

1. Загальні положення

1. Управління державного архітектурно - будівельного контролю Ужгородської міської ради (далі - управління) є виконавчим органом Ужгородської міської ради, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради та міському голові.

2. Управління є підконтрольним Держархбудінспекції України в межах, визначених законодавством.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону та Держархбудінспекції, розпорядженнями міського голови, рішеннями Ужгородської міської ради і виконавчого комітету, даним Положенням та іншими нормативно-правовими актами. З питань організації ведення правової роботи управління керується рекомендаціями Міністерства юстиції України.

4. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.  Володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених законодавством України. Штатний розпис управління затверджує міський голова.

5.  Положення про управління затверджується міською радою.

6. Управління створюється без статусу юридичної особи публічного права, має печатку із своїм найменуванням, власні бланки, штампи.        

 2. Основне завдання

Основним завданням управління є здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

3. Повноваження 

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;

3.1.2 приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків);

3.1.3 подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних   робіт   і   засвідчують   прийняття   в   експлуатацію     закінчених

будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

3.1.4 здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах м. Ужгород;

3.1.5 здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

3.1.6 розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

3.1.7 розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень;

3.1.8 здійснює інші повноваження, визначені законом. 

4. Права та обов’язки 

4.1. Посадові особи управління для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

1) безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню;

2) складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону;

3) видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:

- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;

- зупинення підготовчих та будівельних робіт, що не відповідають вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;

4) проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

5) проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;

6) залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій;

7) одержувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

8) вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

9) забороняти за вмотивованим письмовим рішенням керівника відділу  експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;

10) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки;

11) здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

4.2 Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями. 

5. Керівництво та структура 

5.1. Керівник управління призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

5.2. Виконавчий комітет Ужгородської міської ради протягом трьох днів після призначення начальника управління інформує про це Держархбудінспекцію.

5.3. На посаду начальника управління призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п’ять років.

5.4. Начальник управління:                                                            

1) очолює управління, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на управління завдань;

2) організовує та контролює виконання в управлінні Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції, розпоряджень міського голови, рішень Ужгородської міської ради і виконавчого комітету;

3) подає пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади відповідно до закону працівників управління;

4) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.5. Призначення особи на посаду в управлінні, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції з перевіркою рівня його кваліфікації та знань шляхом проведення заліку. Про успішне складення заліку Держархбудінспекція повідомляє управління.

5.6 Управління видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.

5.7. Чисельність працівників, структура, кошторис та штатний розпис управління затверджуються в установленому законодавством порядку.

5.8 Управління та його працівники забезпечуються засобами, необхідними для провадження своєї діяльності. 

6. Взаємодія 

Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, службами, виконавчими органами Ужгородської міської ради, громадськими об'єднаннями, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами та організаціями. 

7. Відповідальність        

Працівники управління державного архітектурно-будівельного контролю Ужгородської міської ради несуть відповідальність за:

7.1 Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені даною посадовою інструкцією, бездіяльність - в межах, визначених чинним законодавством України.

         Неналежне виконання завдань, покладених на управління.

         Порушення вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання і протидії корупції.

 1. 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 2. 3. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 3. 4. Розголошення відомостей, що містять конфіденційну інформацію, - в межах, визначених чинним законодавством України.
 4. 5. Порушення загальних правил поведінки державного службовця, етичного кодексу працівників виконавчих органів міської ради та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням - в межах, визначених чинним законодавством України.
 5. 6. За неналежне зберігання печатки  та неправильне її використання, -  у межах чинного законодавства України.
 6. 7. Працівники управління звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог цього Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час їх дії, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників, і вони вживали всіх заходів для того, щоб уникнути негативні наслідки цих обставин.
 7. 8. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха(пожежі, повені, зсуви, тощо), воєнні дії і дії органів влади чи місцевого самоврядування. Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджуються відповідним документом, виданим уповноваженим органом. 

8. Заключні положення             

8.1 Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, начальника відділу, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

8.2 Реорганізація відділу проводиться міською радою у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 
Відкрита система проведення інспекційних заходів у будівництві

2019 рік

Фізична особа

Вул. Кошицька, 30-В, м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 165 від 01.07.2019р.

ТОВ «СЕНАР»

Вул. Підгірна, 25,
м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 166 від 01.07.2019р.

Фізична особа

Київська наб., 4,
м. Ужгород

Планова перевірка згідно плану-графіку

Направлення № 167 від 01.07.2019р.

ТОВ «Бейбі Беррі»

Вул. Урожайна, б/н, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 168 від 04.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Бращайків, 7,
м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 169 від 08.07.2019р.

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Вул. Університетська, 6 а, м. Ужгород

Планова перевірка згідно плану-графіку

Направлення № 170 від 08.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Айвазовського, б/н, м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 171 від 18.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Корзо, 10,
м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 172 від 18.07.2019р.

Інформація відсутня

Вул. Загорська, 11
м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 173 від 22.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Льва Толстого, 27а, м. Ужгород

Планова перевірка згідно плану-графіку

Направлення № 174 від 22.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Снігурського, 3б, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 175 від 24.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Верховинська, б/н, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 176 від 24.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Тютюнова, 53, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 177 від 24.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Загорська, б/н, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 178 від 29.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Івана Шпонтака, 25, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 179 від 29.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Коритнянська, 9, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 180 від 29.07.2019р.

Інформація відсутня

Вул. Т. Легоцького, 20, під’їзд  1, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 181 від 29.07.2019р.

Інформація відсутня

Вул. Капушанська, 23а, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 182 від 30.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Швабська, 21/1, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 183 від 30.07.2019р.

ТОВ «УК Інвестмент»

Пл. Поштова, 4а, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 184 від 30.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Золотиста б/н, 0311, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 185 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Золотиста б/н, 0312, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 186 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Золотиста б/н, 0313, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 187 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Золотиста б/н, 0314, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 188 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Золотиста б/н, 0302, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 189 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Золотиста б/н, 0303, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 190 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Золотиста б/н, 0304, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 191 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Іспанська, б/н, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 192 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Фединця, 23, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 193 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Райдужна, 29, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 194 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Стефаника, 4, 0368, м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 195 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Стефаника, 4, 0367, м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 196 від 31.07.2019р.

Фізична особа

Вул. Швабська, 17,
кв. 2, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 197 від 01.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Фединця, 8а, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 198 від 02.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Степана Добоша, 8, м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису та звернення фізичної особи

Направлення № 199 від 05.08.2019р.

Інформація відсутня

Вул. Капітульна, 23, кв. 2., м. Ужгород

Звернення юридичної особи

Направлення № 200 від 05.08.2019р.

Фізична особа

Пл. Корятовича, 2,
кв. 5, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 201 від 05.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Перемоги, 145, м. Ужгород

Планова перевірка згідно плану-графіку

Направлення № 202 від 05.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Другетів, 107 А, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 203 від 05.08.2019р.

ТОВ «Сенар»

Вул. Підгірна, 25, м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 204 від 05.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Загорська, поз. 74, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 205 від 05.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Бращайків, 7, м. Ужгород

Звернення юридичної особи

Направлення № 205-1 від 08.08.2019р. 

ОК «Житлово-будівельний кооператив «Мальовничий куточок»»

Вул. Докучаєва, б/н, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 206 від 12.08.2019р.

ТОВ «БЕЙБІ БЕРІ»

Вул. Урожайна, б/н, б/н, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 207 від 12.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Коритнянська, поз. 20, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 208 від 12.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Букова, 21, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 209 від 12.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Бращайків, 5/8, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 210 від 13.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Залізнична, 4/22, кв. 197, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 211 від 14.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Залізнична, 4/22, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 212 від 14.08.2019р.

ТОВ «Гранд-Оіл ДК»

Вул. Возз’єднання, б/н, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 213 від 14.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Легоцького, 78, 33, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 214 від 14.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Легоцького, 78, 33, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 215 від 14.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Гойди, б/н (0015), м. Ужгород

Звернення правоохоронних органів

Направлення № 216 від 14.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Гойди, 24, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 217 від 14.08.2019р.

Фізична особа

Вул. М. Заньковецької, б/н, м. Ужгород

Планова перевірка згідно плану-графіку

Направлення № 218 від 19.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Капушнаська, 128, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 219 від 19.08.2019р.

Інформація відсутня

Вул. Підгірна, 2, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 220 від 19.08.2019р.

Фізична особа

Мкрн. Боздош (0572), Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 221 від 20.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Минайська, 26, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 222 від 20.08.2019р.

ТОВ «МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОМ-НІМ»

Вул. Проектна, 1 а, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 223 від 20.08.2019р.

Інформація відсутня

Вул. Перемоги, 6, м. Ужгород

Звернення юридичної особи

Направлення № 224 від 22.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Корзо, 10,/7а, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 225 від 27.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Корзо, 10,/5б, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 226 від 27.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Корзо, 10,/5б, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 227 від 27.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Блистіва, 20, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 228 від 27.08.2019р.

Інформація відсутня

Вул. Підгірна, 25, м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб'єктом містобудування вимог припису

Направлення № 229 від 28.08.2019р.

Фізична особа

Вул. Вузька, 13, м. Ужгород

Планова перевірка згідно плану-графіку

Направлення № 230 від 02.09.2019р.

Громадська організація «Об’єднання осіб з інвалідністю -Допомога»

Вул. Возз'єднання, б/н, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 231 від 03.09.2019р.

Громадська організація «Об’єднання осіб з інвалідністю -Допомога»

Вул. Возз'єднання, б/н, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 232 від 03.09.2019р.

Фізична особа

Вул. Легоцького, 20, під’їзд 1, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 233 від 09.09.2019р

Фізична особа

Вул. Снігурського, 3б, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 234 від 09.09.2019р.

Фізична особа

Вул. Капітульна, 23, м. Ужгород

Звернення юридичної особи

Направлення № 235 від 11.09.2019р.

Фізична особа

Вул. Загорська, 11, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 236 від 11.09.2019р.

Фізична особа

Вул. Ольбрахта, 13, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 237 від 16.09.2019р.

Фізична особа

Вул. Минайська, 16 «а», м. Ужгород

Звернення юридичної особи

Направлення № 238 від 16.09.2019р.

ЖБК «По Климпуша»

Вул. Д.Климпуша, поз. 1, м. Ужгород

Планова перевірка згідно плану-графіку

Направлення № 239 від 16.09.2019р.

ТОВ «ПРАГА УЖ»

Вул. Верховинська, 38а, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 240 від 16.09.2019р.

Фізична особа

Р-н вул. Снігурського, б/н, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 241 від 16.09.2019р.

ТОВ «Велл»

Вул. Верховинська, 2а, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 242 від 16.09.2019р.

Фізична особа

Вул. Анкудінова, 29/8, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 243 від 18.09.2019р.

ФОП Гозда М.Ю.

Вул. Університетська-Докучаєва, б/н, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 243/1 від 23.09.2019р.

Релігійна Громада Місцевої Християнської Євангельської Церкви «Живого Бога»

Вул. Грибоєдова, 5а, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 244 від 25.09.2019р.

Фізична особа

вул. Кримська, з.д. № 23, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 245 від 25.09.2019р.

Фізична особа

вул. Добрянського, 17, кв. 1а, м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 246 від 25.09.2019р.

Компанія «Скорпіо інвестментс» (А.В.) ЛТД

Вул. Підгірна, 8, 10, 12, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 247 від 25.09.2019р.

Фізична особа 

вул. Підградська, 27а, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 248 від 25.09.2019р.

ТОВ «БЕЙБІ БЕРРІ»

вул. Урожайна, б/н, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 249 від 30.09.2019р.

Фізична особа

вул. Капушанська, 23 А, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 250 від 30.09.2019р.

ТОВ «Велл»

Вул. Верховинська, 2а, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 251 від 30.09.2019р.

ТОВ «ПРАЙМІНВЕСТБУД»

Вул. Промислова, 5, м. Ужгород

Планова перевірка згідно плану-графіку

Направлення № 252 від 30.09.2019р.

Фізична особа

вул. Гагаріна, 20, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 253 від 01.10.2019р.

Фізична особа

вул. Університетська, 76/б, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 254 від 01.10.2019р.

Фізична особа

вул. Срібляста, 24 «в», м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 255 від 01.10.2019р.

Фізична особа

вул. Собранецька, 150а, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 256 від 03.10.2019р.

Фізична особа

вул. Загорська, 11, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 257 від 07.10.2019р.

Фізична особа

вул. Другетів (Підгірна), 60, кв. 1, 2, м. Ужгород

Звернення юридичної особи

Направлення № 258 від 07.10.2019р.

Фізична особа 

вул. Університетська, 12 б, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 259 від 07.10.2019р.

Компанія «Скорпіо інвестмент (А.В.) ЛТД»

вул. Підгірна, 8, 10, 12, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 260 від 09.10.2019р.

Фізична особа

вул. Фединця, 8а, м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 261 від 09.10.2019р.

Фізична особа

вул. Володимирська, 63, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 262 від 09.10.2019р.

ГО «Об’єднання осіб з інвалідністю - Допомога», ТОВ «Цикада Плюс», ТОВ «Люксар»

вул. Возз’єднання, б/н, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 263 від 15.10.2019р.

ТОВ «Бодрог»

вул. 8 Березня, 48, м. Ужгород

Планова перевірка згідно плану-графіку

Направлення № 264 від 15.10.2019р.

Фізична особа

вул. Гошовського, 4, м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 265 від 15.10.2019р.

Фізична особа

вул. Українська, 76/б, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 266 від 16.10.2019р.

Фізична особа

наб. Київська, 4, м. Ужгород

Звернення правоохоронних органів

Направлення № 267 від 16.10.2019р.

Фізична особа

вул. Кошицька, 30-В, м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 268 від 17.10.2019р.

Фізична особа

вул. Швабська, 17, м. Ужгород

Звернення фізичної особи, позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 269 від 17.10.2019р.

Фізична особа

вул. Фединця, 20а, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 270 від 17.10.2019р.

Фізична особа

пр. Свободи, 28/3, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 271 від 17.10.2019р.

Фізична особа

вул. Баб’яка, буд. 7, 6, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 272 від 17.10.2019р.

Фізична особа

вул. Минайська, 16 а, м. Ужгород

Звернення юридичної особи

Направлення № 273 від 21.10.2019р.

Фізична особа

вул. Підградська, 27 а, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 274 від 21.10.2019р.

Фізична особа

вул. Гойди, б/н, м. Ужгород

Звернення правоохоронних органів, позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 275 від 21.10.2019р.

Фізична особа

вул. Легоцького, 78, 33, м. Ужгород

Звернення правоохоронних органів, позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 276 від 21.10.2019р.

Фізична особа

вул. Снігурського, б/н, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 277 від 21.10.2019р.

Фізична особа

вул. Легоцького, 78, 33, м. Ужгород

Звернення правоохоронних органів, позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 278 від 21.10.2019р.

Компанія «Скорпіо інвестментс (А.В.) ЛТД»

вул. Підгірна, 8, 10, 12, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних, звернення юридичнної особи

Направлення № 279 від 23.10.2019р.

Фізична особа

вул. Капітульна, 23, м. Ужгород

Звернення юридичної особи

Направлення № 280 від 23.10.2019р.

Фізична особа

вул. Гошовського, 4 м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 281 від 28.10.2019р.

ТОВ «АЙС-ЛЕНД»

вул. Івана Франка, б/н,  м. Ужгород

Планова перевірка згідно плану-графіку

Направлення № 282 від 28.10.2019р.

Фізична особа

вул. Добрянського, 17/1а,  м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 283 від 04.11.2019р.

Інформація відсутня

вул. Дендеші, 81,  м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 284 від 05.11.2019р.

Інформація відсутня

вул. Далека, 32,  м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 285 від 05.11.2019р.

Фізична особа

вул. Кошицька, 30-В,  м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 286 від 05.11.2019р.

Інформація відсутня

вул. Докучаєва, б/н,  м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 287 від 05.11.2019р.

Інформація відсутня

вул. Заньковецької, 5,  м. Ужгород

Звернення юридичної та фізичної особи

Направлення № 288 від 06.11.2019р.

Фізична особа

вул. Добоша, 8,  м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 289 від 07.11.2019р.

ТОВ «Закарпатська фірма «Медтехніка»

Пл. Корятовича, 14,  м. Ужгород

Планова перевірка згідно плану-графіку

Направлення № 290 від 11.11.2019р.

Фізична особа

Вул. Сатумарська, 4,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 291 від 11.11.2019р.

Фізична особа

вул. Висока, 19/1,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 292 від 11.11.2019р.

ТОВ «ІНВЕСТСІТІ 2019»

вул. Докучаєва, 17,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 293 від 11.11.2019р.

Фізична особа

вул. Північна, 51,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 294 від 11.11.2019р.

Фізична особа

вул. Собранецька, 71,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 295 від 11.11.2019р.

Фізична особа

вул. Перемоги, 13а,  м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 296 від 12.11.2019р.

Фізична особа

вул. Гвардійська, 32-а,  м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 297 від 12.11.2019р.

Фізична особа

вул. Собранецька, 71,  м. Ужгород

Службова записка

Направлення № 298 від 18.11.2019р.

Фізична особа

вул. Швабська, 17,  м. Ужгород

Припису про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, звернення фізичної особи

Направлення № 299 від 18.11.2019р.

Фізична особа

вул. Довженка, 5,  м. Ужгород

Звернення юридичної особи

Направлення № 300 від 20.11.2019р.

Громадська організація «Інваліди військової служби – Закарпатський вимір», ТОВ «Цикада Плюс ТОВ «Люксар»

вул. Гленца, б/н,  м. Ужгород

Звернення юридичної особи

Направлення № 301 від 20.11.2019р.

Фізична особа

вул. Підгірна, 25,  м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 302 від 20.11.2019р.

ТОВ «Альфа-23»

вул. Минайська, 54,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 303 від 21.11.2019р.

Фізична особа

Слов'янська наб. 1-2,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 304 від 21.11.2019р.

Фізична особа

Вул. В. Балога, 2 «з»,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 305 від 22.11.2019р.

Фізична особа

Вул. Я. Мудрого, 28,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 306 від 25.11.2019р.

Фізична особа

Вул. Я. Мудрого, 28а,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 307 від 25.11.2019р.

Фізична особа

Вул. Жупанатська, 6/1,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 308 від 25.11.2019р.

Фізична особа

Вул. Тобілевичів, 13,  м. Ужгород

Планова перевірка згідно плану-графіку

Направлення № 309 від 25.11.2019р.

Інформація відсутня

Пр. Свободи, 22,  м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 310 від 25.11.2019р.

ТОВ «КІД ЕНЕРГО 1»

Вул. Проектна, 6,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 311  від 26.11.2019р.

Фізична особа

Вул. Легоцького, 78, 33,  м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 312 від 25.11.2019р.

Фізична особа

Вул. Легоцького, 78, 33,  м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 313 від 25.11.2019р.

Фізична особа

Вул. Бращайків, 7,  м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 314 від 27.11.2019р.

Інформація відсутня

Вул. Духновича, 6/4,  м. Ужгород

Звернення фізичної та юридичної особи

Направлення № 315 від 27.11.2019р.

Фізична особа

Вул. Підградська, 27а,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 316 від 27.11.2019р.

Фізична особа

Вул. Фединця, 8а,  м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 317 від 28.11.2019р.

Фізична особа

Вул. Котловинна, 10,  м. Ужгород

Звернення фізичної особи, звернення правоохоронних органів

Направлення № 318 від 28.11.2019р.

Фізична особа

Вул. Котловинна, 8,  м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 319 від 28.11.2019р.

Фізична особа

Вул. Капушанська, 23а,  м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 320 від 29.11.2019р.

Фізична особа

Вул. Далека, 32,  м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 321 від 02.12.2019р.

Фізична особа

Вул. Лінтура, поз. 3,  м. Ужгород

Планова перевірка згідно плану-графіку

Направлення № 322 від 02.12.2019р.

Фізична особа

Вул. Перемоги, 6а,  м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 323 від 04.12.2019р.

Інформація відсутня

Вул. Мукачівська, 81,  м. Ужгород

Звернення юридичної особи

Направлення № 324 від 05.12.2019р.

Інформація відсутня

Вул. Анкудінова, 3/1,  м. Ужгород

Звернення юридичної особи

Направлення № 325 від 05.12.2019р.

Фізична особа

Вул. С. Добоша, 10/3,  м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 326 від 09.12.2019р.

Фізична особа

Вул. Олександра Капуша, 14,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 327 від 09.12.2019р.

ТОВ «І КОНТРАКТ»

Вул. Минайська, 37,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 328 від 09.12.2019р.

Фізична особа

Вул. В. Ковача, 17/5,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 329 від 09.12.2019р.

Фізична особа

Пл. Корятовича, 16,  м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 330 від 09.12.2019р.

Фізична особа

Вул. Перемоги, 6,  м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 331 від 09.12.2019р.

Фізична особа

Вул. Корзо, 10/5б,  м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису

Направлення № 332 від 09.12.2019р.

Фізична особа

Вул. Швабська, 17/2,  м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису, звернення фізичної особи

Направлення № 333 від 09.12.2019р.

Фізична особа

Вул. Лучкая, 16  м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 334 від 12.12.2019р.

Фізична особа

Вул. Підградська, 27а,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних, звернення юридичної особи

Направлення № 335 від 12.12.2019р.

Інформація відсутня

Пр. Свободи, 30 (підвальні приміщення),  м. Ужгород

Звернення юридичної особи

Направлення № 336 від 16.12.2019р.

Інформація відсутня

Вул. Швабська, 22,  м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 337 від 16.12.2019р.

ТзОВ «ПРЕМІУМ ХАУЗ»

Вул. Верховинська, поз. 22,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 338 від 16.12.2019р.

ТзОВ «ПРЕМІУМ ХАУЗ»

Вул. Верховинська, поз. 22,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 339 від 16.12.2019р.

Фізична особа

Вул. Тютюнова, з.д. 70,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 340 від 17.12.2019р.

Фізична особа

Вул. Я. Мудрого, 20а,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 341 від 17.12.2019р.

Фізична особа

Вул. Я. Мудрого, 20,  м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних

Направлення № 342 від 17.12.2019р.

Фізична особа

Вул. Тіхого, 13, А, Д,  м. Ужгород

Звернення юридичної особи

Направлення № 343 від 17.12.2019р.

Фізична особа

Вул. Кошицька, 21,  м. Ужгород

Звернення фізичної особи

Направлення № 344 від 23.12.2019р.

ТОВ «Максавто»

Вул. Підградська, 27, прим. 1,  м. Ужгород

Звернення правоохоронних органів

Направлення № 345 від 26.12.2019р.

 2020 рік

Інформація відсутня Вул. Собранецька, 90, м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 1 від 09.01.2020р
Фізична особа Вул. Гошовського, 4, м. Ужгород Звернення юридичної особи Направлення № 2 від 11.01.2020р.
Фізична особа Вул. Підгірна, 25, м. Ужгород Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису Направлення № 3 від 11.01.2020р.
Інформація відсутня Вул. Бращайків, 7, м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 4 від 14.01.2020р.
ТзОВ «АТБ-Маркет» Вул. Українська, 58, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 5 від 14.01.2020р.
Фізична особа Вул. Данська, 10, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 6 від 14.01.2020р.
Фізична особа Вул. Капушанська, 13/3, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 7 від 14.01.2020р.
Фізична особа Вул. Гленца, 6, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 8 від 14.01.2020р.
Фізична особа Вул. Олександрівська, 20, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 9 від 14.01.2020р.
Фізична особа Вул. Олександрівська, 20б, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 10 від 14.01.2020р.
Фізична особа Вул. Попова, 10, м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 11 від 14.01.2020р.
Фізична особа Вул. Анкудінова, 3/1, м. Ужгород Звернення юридичної особи Направлення № 12 від 15.01.2020р.
Фізична особа Вул. Тютюнова, з.д. 70, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 13 від 15.01.2020р.
Інформація відсутня Вул. Легоцького, 21, кв. 22, кв. 21, м. Ужгород Звернення юридичної особи Направлення № 14 від 17.01.2020р.
Фізична особа Вул. Лучкая, 16, м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 15 від 20.01.2020р.
ЖБК «Озерний край» Вул. Єньківська (0131), м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 16 від 20.01.2020р.
Фізична особа Вул. Швабська, 49, м. УжгороВул.  Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 17 від 20.01.2020р.
Фізична особа Вул. Перемоги, 6а, м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 18 від 21.01.2020р.
Фізична особа Вул. Підградська, 40, м. Ужгород Звернення юридичної особи Направлення № 19 від 21.01.2020р.
Фізична особа Вул. Гошовського, 4, м. Ужгород Звернення юридичної та фізичної особи Направлення № 20 від 23.01.2020р.
ТОВ «Дім» Вул. Швабська, 22, м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 21 від 27.01.2020р.
Фізична особа Вул. Фединця, 32/2, м. Ужгород Звернення юридичної особи Направлення № 22 від 27.01.2020р.
Фізична особа Вул. Озерна, 43а, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 23 від 27.01.2020р.
Інформація відсутня Пл. Кирила і Мефодія, б/н (0209), м. Ужгород Звернення юридичної особи Направлення № 24 від 27.01.2020р.
Фізична особа Вул. Перемоги, 6, м. Ужгород Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису Направлення № 25 від 28.01.2020р.
Інформація відсутня Вул. Докучаєва, 25/33, м. Ужгород Звернення юридичної особи Направлення № 26 від 28.01.2020р.
Фізична особа Вул. Добоша, 8, м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 27 від 29.01.2020р.
Фізична особа Вул. Собранецька, 90, м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 28 від 03.02.2020р.
Фізична особа Вул. Бестужева-Рюміна, 7, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 29 від 04.02.2020р.
Фізична особа Вул. Гвардійська, 32 а, поз. 19, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 30 від 04.02.2020р.
Фізична особа Вул. Добоша, 15, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 31 від 04.02.2020р.
Інформація відсутня Вул. Жатковича, 40, м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 32 від 04.02.2020р.
Фізична особа Вул. Гвардійська, 56а, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 33 від 04.02.2020р.
Фізична особа Вул. Погорєлова, 24, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 34 від 05.02.2020р.
Фізична особа Вул. Тютюнова, з.д. 70, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 35 від 05.02.2020р.
Фізична особа Вул. Митрака, 10, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 36 від 05.02.2020р.
Фізична особа Вул. Перемоги, 87а, м. Ужгород Звернення юридичної особи Направлення № 37 від 05.02.2020р.
Фізична особа Вул. Грибоєдова, 25, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 38 від 06.02.2020р.
Фізична особа Вул. Анкудінова, 3/1, м. Ужгород Звернення юридичної особи Направлення № 39 від 10.02.2020р.
Фізична особа Вул. Собранецька, 42, м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 40 від 10.02.2020р.
ТОВ «Ремонтсервіс-4» Вул. Легоцького, 64а, 64б Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 41 від 11.02.2020р.
Фізична особа Наб. Слов’янська, 13, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 42 від 13.02.2020р.
Фізична особа Вул. Чернівецька, 30, м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 43 від 14.02.2020р.
Фізична особа Вул. Шерегіїв, 26 а, м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 44 від 14.02.2020р.
Фізична особа Вул. Тіхого, 13 А, Д, м. Ужгород Планова перевірка згідно плану-графіку Направлення № 45 від 17.02.2020р.
Фізична особа Вул. Бращайків, 7, м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 46 від 17.02.2020р.
Фізична особа Вул. Швабська, 49, м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 47 від 17.02.2020р.
Фізична особа Вул. Кошицька, 30В, м. Ужгород Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису Направлення № 48 від 18.02.2020р.
Фізична особа Вул. Єньківська, 23а, прим. 1, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 49 від 18.02.2020р.
ПП «НИКІТА», ТОВ «СІ ЕНД ПІ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШН», ТОВ «ВМ+», ФОП Зініч Володимир Олександрович Вул. Університетська, б/н, м. Ужгород Звернення юридичної особи Направлення № 50 від 19.02.2020р.
Інформація відсутня Вул. Керченська, 7, м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 51 від 19.02.2020р.
ТОВ «Цикада плюс» Вул. Гленца, б/н, м. Ужгород Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису Направлення № 52 від 20.02.2020р.
Фізична особа Вул. Дендеші, 81, м. Ужгород Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису Направлення № 53 від 24.02.2020р.
ТзОВ «Шаян» Вул. Будителів, 2, прим. 1, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 54 від 24.02.2020р.
Фізична особа Вул. Перемоги, 6, м. Ужгород Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису Направлення № 55 від 25.02.2020р.
Інформація відсутня Вул. Ольбрахта, 7, м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 56 від 25.02.2020р.
ТзОВ «АТБ-Маркет» Вул. Українська, 58, м. Ужгород Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису Направлення № 57 від 28.02.2020р.
Фізична особа Вул. Перемоги, 87а, м. Ужгород Звернення юридичної особи Направлення № 58 від 02.03.2020р.
Фізична особа Вул. Собранецька, 90, м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 59 від 02.03.2020р.
Інформація відсутня Вул. Корзо, 20/2, м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 60 від 02.03.2020р.
Фізична особа вул. Верховинська, поз.115,116, 117, м. Ужгород Планова перевірка згідно плану-графіку Направлення № 61 від 02.03.2020р.
Інформація відсутня Пр. Свободи, 22, м. Ужгород Звернення фізичної особи Направлення № 62 від 02.03.2020р.
Фізична особа Вул. Дайдозька, 4, м. Ужгород Звернення фізичної особи, звернення юридичної особи Направлення № 63 від 02.03.2020р.
Фізична особа Вул. Короленка, 1, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 64 від 03.03.2020р.
Фізична особа Вул. Короленка, 1а, м. Ужгород Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 65 від 03.03.2020р.
Фізична особа Вул. Митрака, б/н, м. Ужгород Службова записка Направлення № 66 від 03.03.2020р.

ДВНЗ «УжНУ»

Пл, Народна, 1, м. Ужгород

Звернення юридичної особи Направлення № 67 від 04.03.2020р.

ДВНЗ «УжНУ»

Пл, Народна, 1, м. Ужгород

Звернення юридичної особи Направлення № 68 від 04.03.2020р.

Фізична особа

Вул. Підгірна, 25, м. Ужгород

Позапланова перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог припису Направлення № 69 від 12.03.2020р.

ТОВ «АТБ-Маркет»

Вул. Українська, 58, м. Ужгород

Службова записка Направлення № 70 від 12.03.2020р.

ТОВ «Ужгород Маркет»

Вул. 8-Березня, №56, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 71 від 16.03.2020р.

Фізична особа

Вул. І. Запісочного, №23, м. Ужгород

Позапланова перевірка достовірності даних Направлення № 72 від 16.03.2020р.

ТОВ «Карпати-Інко»

Вул. Капушанська, 34, м. Ужгород

Планова перевірка згідно плану-графіку Направлення № 73 від 16.03.2020р.


Відкрита система розгляду дозвільних документів (СС2)

2019 рік

Відмови у видачі дозволів

​Адреса об'єкту будівництва

​Вхідний номер

​Кінцевий термін розгляду

​Результат

Вул. Легоцького, 78,33,
м. Ужгород

564/15.02-02

16.07.2019р.

Відмова
№ ЗК 132191961340

​Вул. Возз’єднання (Слов’янська наб.), б/н, м. Ужгород

​565/15.01-02

​17.07.2019р.

Відмова
№ ЗК 132191970353

Вул. Возз’єднання (Слов’янська наб.), б/н, м. Ужгород

566/15.01-02

17.07.2019р.

Відмова
№ ЗК 132191970366

Вул. Радіщева, б/н, м. Ужгород

568/15.02-02

17.07.2019р.

Відмова
№ ЗК 132191961395

Вул. Легоцького, 78,33,
м. Ужгород

569/15.02-02

16.07.2019р.

Відмова
№ ЗК 132191961350

Вул. Кошицька, 21,
м. Ужгород

624/15.02-02 

19.07.2019р. 

Відмова
№ ЗК 132192120383

Вул. Університетська, 12б,
м. Ужгород

641/15.02-02

07.08.2019р.

Відмова
№ ЗК 132192180503

Мкрн. «Боздош» (0572),
м. Ужгород

651/15.02-02

12.08.2019р

Відмова
№ ЗК 132192210563

Вул. Минайська, 38/80,
м. Ужгород

705/15.02-02

10.09.2019р.

Відмова
№ ЗК 132192520123

Вул. Радіщева-Слов’янська наб. б/н,
м. Ужгород

732/15.02-02

20.09.2019р.

Відмова
№ ЗК 132192630689

Вул. Собранецька, 43а,
м. Ужгород

941/15.02-02

26.11.2019р.

Відмова
№ ЗК 132193430710

Вул. Пестеля, 4,
м. Ужгород

1001/15.02-02

23.12.2019р.

Відмова
№ ЗК  132193570056

 2020 рік

Відмови у видачі дозволів

Вул. Собранецька, 43а,
м. Ужгород
1042/15.02-02 03.01.2020р. Відмова
№ ЗК 132200091046
Наб. Київська, 20, прим. 19, м. Ужгород 56/15.02-02 10.02.2020р. Відмова
№ ЗК 132200370103
Вул. Погорелова, 3а, м. Ужгород 145/15.02-02 12.03.2020р. Відмова
№ ЗК 132200711324
Вул. Легоцького, 64а, 64б, м. Ужгород 263/15.02-02 28.05.2020р. Відмова
№ ЗК 132201430473
Вул. Брестська, 18, м. Ужгород 264/15.02-02 01.06.2020р. Відмова
№ ЗК 132201480066
Вул. Собранецька, 160, м. Ужгород
836/15.02-02 24.11.2020р. Відмова
№ ЗК 012201207322
2021 рік

Вул. Р. Шухевича, 10 «а»/5, м. Ужгород

91/15.02-02

11.02.2021р.

Відмова
№ ЗК 012210204268

Вул. М. Бобяка, 1В, м. Ужгород 93-1/15.02-02 12.02.2021р. Відмова
№ ЗК 012210204793
Вул. 8 Березня, 48 «А», м. Ужгород 95/15.02-02 15.02.2021р. Відмова
№ ЗК 012210208520
Вул. Возз’єднання, 19, м. Ужгород 115/15.02-02 25.02.2021р. Відмова
№ ЗК 012210216536
Вул. Ф. Ракоці, 2г, м. Ужгород
128/15.02-02 26.02.2021р. Відмова
№ ЗК 012210217105
Вул. М. Бобяка, 1в, м. Ужгород
166/15.02-02 10.03.2021р. Відмова
№ ЗК 012210302232
Вул. М. Бобяка, 1в, м. Ужгород
213/15.02-02 30.03.2021р. Відмова
№ ЗК 012210316411
Вул. М. Бобяка, 1в, м. Ужгород 363/15.02-02 30.03.2021р. Відмова
№ ЗК 012210331819

Відмови у видачі сертифікатів

 

 2019

 

 

 

​Адреса об'єкту будівництва

​Вхідний номер

​Кінцевий термін розгляду

​Результат

1

​Вул. Університетська-Докучаєва (вул. Університетська, 25, корпус 1, вул. Університетська, 25, корпус, 2), м. Ужгород

​655/15.02-03

​13.08.2019р.

Відмова № ЗК 172192240039

2

​Вул. Івана Котляревського, б/н, м. Ужгород

716/15.02-03

12.09.2019р.

Відмова № ЗК 172192520129

3

Вул. Лінтура, поз. 4, м. Ужгород

798/15.02-03

16.10.2019р.

Відмова № ЗК 172192890178

4

Вул. Минайська, 38/80, м. Ужгород

934/15.02-03

06.12.2019р.

Відмова № ЗК 172193390180

 

 

 

2020

 

 

 

​Адреса об'єкту будівництва

​Вхідний номер

​Кінцевий термін розгляду

​Результат

1

​Мкрн. Боздош, (0572) м. Ужгород

​62/15.02-03

​12.02.2020р.

Відмова № ЗК 172200410616

2

​Вул. Загорська, 51, м. Ужгород

​137/15.02-03

​11.03.2020р.

Відмова № ЗК 172200710329

3

Вул. Баб’яка, 13-в, м. Ужгород

137/15.02-03

01.06.2020р.

Відмова № ЗК 172201480052

4

Вул. Б.Тлехаса, 18, м. Ужгород

551/15.02-03

08.09.2020р.

Відмова № ЗК 122200908789

5

Пл. Народна, 1, м. Ужгород

677/15.02-03

01.10.2020р.

Відмова № ЗК 122201012944


  2021      
Адреса об'єкту будівництва Вхідний номер Кінцевий термін розгляду Результат
1 Капушанська, 34 м. Ужгород 106/15.02-03

​21.02.2021р.

Відмова № ЗК 122210211305
2 Небесної Сотні, 5, м. Ужгород 158/15.02-03 10.03.2021р. Відмова № ЗК 122210226477
3 Небесної Сотні, 5, м. Ужгород 191/15.02-03 25.03.2021р. Відмова № ЗК 122210312769

2021

ЗВІТ

про роботу управління державного архітектурно-будівельного контролю

за 2021 рік

    Впродовж 2021 року  управлінням ДАБК прийнято, розглянуто і опрацьовано 2317 звернень громадян, юридичних осіб та правоохоронних органів, надано відповіді на 69 інформаційних запитів. Майже кожне звернення громадян або юридичних осіб було розглянуто з виїздом на місце.

 Проведено 54 засідання Комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності при управлінні ДАБК, яка засідає  з метою розгляду звернень про порушення суб’єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

          Начальником УДАБК  видано 230 наказів та направлень на проведення  планових та позапланових перевірок. Спеціалістами відділу інспекційної роботи та відділу звернень та скарг управління ДАБК  за 2021 рік проведено 199 позапланових  перевірок з них:

-84  перевірки достовірності даних, наведених у повідомленні про початок виконання будівельних робіт, з них на 24 виявлено порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;

-1 перевірка достовірності даних, наведених у декларації про готовність об’єкта до експлуатації;

-12 перевірок на підставі виявлення факту самочинного будівництва;

-26 перевірок виконання суб’єктом містобудівної діяльності вимог приписів органів ДАБК, з них на 9 виявлено порушення.

-75 перевірок проведених на підставі звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом містобудування вимог містобудівного законодавства, з них на 27 виявлено порушення ;

-1 перевірка на вимогу правоохоронних органів про проведення перевірки;

За результатами проведених позапланових перевірок складені документи, що передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011року №553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю»  винесено 74 постанови, видано 80 приписів .

Проведено 27 планових перевірок на об’єктах будівництва (з 31 передбачених графіком проведення планових перевірок) з них:

 • 19 на об’єктах з середніми наслідками СС2;
 • 8 на об’єктах із незначними наслідками СС1:

 

За результатами проведених планових перевірок на 8 об’єктах будівництва було виявлено порушення  вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, складені документи, що передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011року №553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю». Винесено 26 постанов видано 23 приписи. 

За 2021рік  в загальному управлінням винесено постанов на суму 1 829 118,0 грн., з яких 942 527,0 грн., сплачено в повному обсязі,  а 886 591,00 грн знаходяться на виконанні в ДВС/в суді.

За 2021 рік, відділом дозвільних процедур та документообігу УДАБК зареєстровано:

-       20 повідомлень про початок виконання підготовчих робіт;-       349 повідомлень про початок виконання будівельних робіт;-       94 повідомлень про початок виконання будівельних робіт повернуто на доопрацювання;-       207 декларацій про готовність об'єкта до експлуатації;-       100 декларацій про готовність об'єкта до експлуатації повернуто на доопрацювання;-       72 декларації про готовність до експлуатації об’єкта за амністією;-       39 дозволів на виконання будівельних робіт;-       48 відмов у видачі дозволу на виконання будівельних робіт;-       26 сертифікатів про готовність об'єкта до експлуатації;-        15 відмови у видачі сертифіката про готовність об'єкта до експлуатації.Видано 26 сертифікатів  на суму 310 840, 40 грн, які перераховано до міського бюджету.За 2021 рік внаслідок плідної роботи управління ДАБК   поповнено місцевий бюджет на суму 1 093 272,40 грн.

Впродовж 2021 року управлінням ДАБК під час роботи в комісії із встановлення габаритів тимчасових будівельних майданчиків, які розташовані на території загального користування і належать до комунальної власності міста проведено обміри та складено протоколи на встановлення 11 тимчасових будівельних майданчиків та на демонтаж 3 майданчиків по місту Ужгород.


2020

Звіт про роботу управління
державного архітектурно-будівельного контролю

Впродовж 2020 року управлінням ДАБК прийнято і розглянуто 862 звернення громадян, юридичних осіб та правоохоронних органів, надано відповіді на 77 інформаційних запитів.

У період з 02.01.2020 року по 12.03.2020 року спеціалістами управління ДАБК на об’єктах будівництва проведено 73 перевірки, 2 з яких планові.

Відповідно до п.3 Постанови КМУ №219 від 13.03.2020 року «Про оптимізацію органів будівельного контролю та нагляду» зупинена дія Постанови КМУ №553 від 23.05.2011 року «Про затвердження порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю». У зв’язку з цим проведення перевірок управлінням ДАБК Ужгородської міської ради тимчасово зупинено. Відтак, у період з 13.03.2020 року по 31.12.2020 року спеціалістами управління ДАБК проведена велика кількість оглядів об’єктів будівництва на території міста Ужгород.

За результатами перевірок на 16 об’єктах будівництва виявлено порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. Відповідальним особам за вчинені правопорушення видано протоколи про адміністративне правопорушення, приписи про зупинення будівельних робіт та приписи про усунення вимог законодавства. За вчинені правопорушення відповідальних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, про що за звітний період було складено 29 постанов.

Спеціалістами управління ДАБК зареєстровано:

 • 20 повідомлень про початок виконання підготовчих робіт;
 • 347 повідомлень про початок виконання будівельних робіт;
 • 224 декларації про готовність об'єкта до експлуатації;
 • 165 повідомлень та декларацій повернуто на доопрацювання;
 • 67 декларацій про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта;
 • 32 дозволи на виконання будівельних робіт;
 • 24 відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт;
 • 18 сертифікатів про готовність об'єкта до експлуатації;
 • 9 заяв подано до управління правового забезпечення щодо знесення об’єктів самочинного будівництва. Управлінням ДАБК за 2020 рік скасовано 35 дозвільних документів, що дають право на виконання будівельних робіт.

Управлінням ДАБК за 2020 рік складено постанов на суму 648314,00 грн., з якої сплачено 337742,00 грн. та видано сертифікатів на суму 178852,60 грн., яку сплачено в повній мірі. В загальному управлінням нараховано коштів сумою на
827166,00 грн. з яких сплачено 554994,60 грн., які перераховуються до міського бюджету.

Також управління ДАБК входить до складу комісії із встановлення габаритів тимчасових будівельних майданчиків, які розташовані на території загального користування і належать до комунальної власності міста. Впродовж 2020 року встановлено 4 та демонтовано 3 тимчасових будівельних майданчиків по м. Ужгород.


2019

Звіт про роботу управління
державного архітектурно-будівельного контролю

 

Управлінням ДАБК прийнято і розглянуто 570 звернень громадян та юридичних осіб та надано відповіді на 59 інформаційних запитів.

Спеціалістами управління ДАБК з 02.01.2019р. по 28.12.2019р. на об’єктах будівництва поводилось 345 перевірок, з яких 21 планові.

За результатами перевірок на 110 об’єктах будівництва виявлено порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. Відповідальним особам за вчинені правопорушення видано протоколи про адміністративне правопорушення, приписи про зупинення будівельних робіт та приписи про усунення вимог законодавства. За вчинені правопорушення відповідальних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, про що за звітний період було складено 131 постанова.

Спеціалістами управління ДАБК зареєстровано:
- 28 повідомлень про початок виконання підготовчих робіт;
- 341 повідомлень про початок виконання будівельних робіт;
- 212 декларацій про готовність об'єкта до експлуатації;
- 34 відмов у реєстрації декларацій про готовність об'єкта до експлуатації;
- 124 декларацій про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта;
- 40 відмов у реєстрації декларацій про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта;
- 42 дозволів на виконання будівельних робіт;
- 19 відмов у видачі дозволу на виконання будівельних робіт;
- 29 сертифікатів про готовність об'єкта до експлуатації;
- 10 відмов у видачі сертифікатів про готовність об'єкта до експлуатації.
Управлінням ДАБК за 2019 рік скасовано 37 дозвільних документів, що дають право на виконання будівельних робіт.
Управлінням ДАБК за 2019 рік складено постанов на суму 1 337 607 грн., з якої сплачено 1 146 515 грн. та видано сертифікатів на суму 265 608,6 грн., з якої сплачено 210 486,80 грн. В загальному управлінням нараховано коштів сумою на
1 603 215,60 грн. з яких сплачено 1 357 001,8 грн., які перераховуються до міського бюджету.

Управлінням ДАБК разом з управлінням містобудування та архітектури проведено три пресконференції, а саме: самовільне будівництво по вулиці Підградській, 40, який розташований в охоронній зоні пам’ятки національного значення «Замок-фортеця»; будівництво торгового центру по площі Поштовій, 4а та будівництво в центральній частині міста «Малий Галагов» - вул. Довженка, 5, вулиця Бращайків, 7 та вул. Володимира Гошовського, 4 (Боженка).
Управлінням ДАБК подано 4 справи до управління правого забезпечення щодо знесення самовільного будівництва: будівництво торгового центру та двох житлових будинків гостинного типу по вул. 8 Березня, 48а, будівництво торгово-офісного центру по вул. Підградській, 40, капітальний ремонт дворівневих квартир по вул. Довженка,5, будівництво тимчасової споруди по вул. Перемоги-Бабяка.