Відділ публічних закупівель

Адреса: пл. Поштова, 3, каб. 206

Телефон: (0312) 42 80 31 (148)

E-mail: tender@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Пн.-Пт. - 8.30-17.30 (обідня перерва 12.30-13.30)


Химич Вікторія Віталіївна

Біографічна довідка

Вищу освіту здобула в Київському університеті права.

 Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочала в 2005 році.

Працювала на посадах головного спеціаліста, заступника начальника відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку.

На посаді начальника відділу публічних закупівель – з березня 2020 року

Особистий прийом громадян

.


Посада П.І.Б. Контакти Адреса/Кабінет
Начальник відділу Химич Вікторія Віталіївна

42 80 31 (148)

tender@rada-uzhgorod.gov.ua

Пл. Поштова, 3,

Кабінет №206

Заступник начальника відділу Котигорошко Олеся Ігорівна
Головний спеціаліст Гайовий Сергій Сергійович    

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ публічних закупівель


1. Загальні положення


1.1. Положення про відділ публічних закупівель Ужгородської міської ради затверджується рішенням сесії міської ради.
1.2. Відділ публічних закупівель (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень.
1.3. Відділ створюється для організації закупівельної діяльності виконкому, роботи тендерного комітету виконкому щодо здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та координації діяльності розпорядників бюджетних коштів Ужгородської міської ради (далі – розпорядників усіх рівнів) у відповідності до законодавства у сфері публічних закупівель.
1.4. Відділ діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України та керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом
виконкому, цим Положенням та іншими нормативно – правовими актами з питань закупівель.
1.5. Діяльність відділу здійснюється у відповідності з планом роботи міської ради та виконавчого комітету на основі перспективних і щомісячних планів
роботи, погоджених із заступником міського голови.
1.6. Відділ має бланк зі своєю назвою.


2. Основні завдання


2.1. Основними завданнями відділу є:
- забезпечення реалізації державної політики у сфері публічних закупівель, здійснення організаційних заходів щодо публічних закупівель у відповідності до вимог чинного законодавства України та інших нормативних актів України з цього питання, а також відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;
- забезпечення у межах своїх повноважень виконання законів України, нормативних актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;
- підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в тому числі нормативного характеру.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
- аналізує стан і тенденції розвитку у сфері публічних закупівель, бере участь у визначенні його пріоритетів, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та у підготовці пропозицій, спрямованих на забезпечення сталого розвитку міста;
- забезпечує планування протягом року здійснення процедур закупівель для потреб виконкому відповідно до пропозицій відповідальних структурних
підрозділів, затвердженого кошторису;
- здійснює на підставі пропозицій структурних підрозділів підготовку та винесення на затвердження тендерного комітету проектів річного плану закупівель та додатка до річного плану закупівель виконкому, а також у разі потреби готує проекти щодо змін та доповнень до річного плану закупівель та додатка до річного плану закупівель виконкому протягом бюджетного року;
- забезпечує відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно – правових актів з питань закупівель оприлюднення інформації щодо закупівель товарів, робіт і послуг, що здійснюються виконкомом;
- вирішує питання щодо організаційного та документального супроводження роботи тендерного комітету виконкому;
- здійснює підготовку та участь у проведенні процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб виконкому за пропозиціями структурних підрозділів виконкому;
- готує необхідні документи, що стосуються проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», протоколи засідань тендерного комітету виконкому;
- здійснює підготовку та участь у проведенні допорогових електронних (спрощених) закупівель товарів, робіт та послуг для потреб виконкому у разі,якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно – правових актів з питань закупівель;
- здійснює розробку та підготовку необхідних документів для проведення допорогових електронних (спрощених) закупівель товарів, робіт та послуг, що здійснюються виконкомом, у разі, якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно – правових актів з питань закупівель;
- забезпечує зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель протягом встановленого законодавством терміну.
- надає методичну та консультаційну допомогу розпорядникам бюджетних коштів з питань публічних закупівель;
- надає інформаційну підтримку суб’єктам господарювання у сфері публічних закупівель,
- здійснює збір даних і підготовку на їх основі прогнозних та аналітичних документів, а також розробку пропозицій щодо підвищення ефективності закупівель;
- організовує діловодство у відділі, на бланках відділу веде переписку в межах своєї компетенції або з питань, переданих на розгляд у відділ;
- організовує систематичний облік і зберігання нормативних актів, які надходять до відділу на паперових та електронних носіях;
- за необхідності бере участь у прийомі громадян міським головою та іншими посадовими особами виконавчого комітету;
- готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови з питань публічних закупівель;
- готує матеріали для розгляду на засіданнях сесій та виконкому міської ради в межах своєї компетенції;
- розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;
- виконує в межах компетенції інші повноваження та функції, передбачені чинним законодавством, згідно з покладеними на нього завданнями,


3. Повноваження


Відділ в межах наданих повноважень:
3.1. Представляє у встановленому законодавством порядку орган місцевого самоврядування в інших управлінських структурах з питань, що належать дойого компетенції.
3.2. Залучає до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших підрозділів міськвиконкому, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян після попереднього погодження з їх керівниками.
3.3. Має право одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міськвиконкому, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.4. Має право запитувати та отримувати від відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому та інших структурних підрозділів пропозицій до річного плану закупівель, додатка до річного плану закупівель та змін до нього, заявок щодо предмету закупівлі, його технічних характеристик, суми бюджетних призначень, термінів поставки товарів, надання послуг або виконання робіт та інших вимог до проведення закупівлі, та інших документів для організації та проведення процедур закупівель.
3.5. Має право запитувати та отримувати від структурних підрозділів (у разі потреби) висновків щодо відповідності тендерних пропозицій учасників процедур закупівель технічним та іншим вимогам, встановленим тендерною
документацією, копій договорів і відомостей щодо їх виконання та іншої інформації щодо процедур закупівель.
3.6. Координує в межах своєї компетенції діяльність суб’єктів господарювання у сфері публічних закупівель.
3.7. Взаємодіє з підприємствами-постачальниками/надавачами послуг з метою укладення договорів та забезпечення виконання договірних зобов’язань.
3.8. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про публічні закупівлі та інших функцій, які випливають з покладених на відділ завдань.
3.9. Розробляє нормативно-правові, в тому числі регуляторні акти міської ради та виконавчого комітету, відповідно до чинного законодавства з питань публічних закупівель.
3.10. Готує для публікації відкриті дані та забезпечує регулярне і вчасне оновлення наборів даних у форматі відкритих даних на Порталі відкритих даних.
3.11. Відділ бере участь:
- у підготовці програм соціально-економічного розвитку міста;
- формуванні напрямів діяльності міськвиконкому щодо підвищення ефективності закупівель;
- у роботі тендерного комітету відповідно до рішення виконкому Ужгородської міської ради про склад комітету та положення про комітет з конкурсних торгів виконкому Ужгородської міської ради;
- в організації та проведенні відповідно до чинного законодавства публічних закупівель згідно з процедурами закупівлі товарів, робіт та послуг, встановленими Законом України «Про публічні закупівлі»;
- в організації та проведенні допорогових електронних (спрощених) закупівель товарів, робіт та послуг, що здійснюються виконкомом, у разі, якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно – правових актів з питань закупівель;
- у розробленні проектів тендерної документації та змін до неї з урахуванням технічних вимог та пропозицій, наданих відповідними структурними підрозділами;
- в ознайомленні з пропозиціями учасників, поданими для участі у торгах, щодо відповідності пропозицій умовам проведення торгів;
- у підготовці проектів договорів з учасниками-переможцями процедур закупівель за результатами проведення процедур закупівель з урахуванням основних вимог до договору про закупівлю, визначених чинним законодавством України, та у межах своєї компетенції;
- у межах своєї компетенції в організації переговорів при проведенні процедур закупівель, оформленні документів, необхідних для застосування процедур закупівель у встановленому законодавством порядку;
- у роботі відповідних робочих груп, комісій та комітетів згідно з розпорядженнями міського голови, рішеннями сесії міської ради та її виконавчого комітету;
- у сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету, засіданнях дорадчих та колегіальних органів, нарадах, що проводяться у міській раді та її виконавчому комітеті у разі розгляду на них питань, що відносяться до сфери діяльності відділу;
- у застосуванні заходів правового впливу в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань суб’єктів підприємницької діяльності у межах своєї компетенції, що відносяться до сфери діяльності відділу.
3.12. Здійснює збір даних і готує на їх основі прогнози та аналітичні документи.


4. Права та обов’язки


4.1. Працівники відділу мають право:
- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян; - на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який їм присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;
- залучати посадових осіб структурних підрозділів виконкому з метою складання технічних вимог (умов) до предмета закупівлі;
- запитувати та отримувати від посадових осіб виконкому інформацію, консультацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов'язаних з організацією та проведенням процедур закупівель;
- отримувати матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов'язків у порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об'єднань громадян, окремих осіб;
- приймати рішення, передбачені законодавством, узгоджувати проекти  документів та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;
- давати роз'яснення і консультації структурним підрозділам виконкому в межах повноважень з питань, що належать до компетенції відділу;
- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозр щодо них.
4.2. Основними обов'язками працівників відділу є:
- додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування, забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності;
- додержання прав та свобод людини і громадянина;
- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;
- постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;
- сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, ініціативність і творчість у роботі;
- шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки,
авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
- недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.


5. Керівництво та структура


5.1. Відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади розпорядженням міського голови. У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу, на якого покладаються обов’язки начальника відділу.
5.2. На посаду начальника відділу призначаються особи з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стаж роботи за фахом у державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 3 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років.
Начальник відділу:
- здійснює безпосереднє керівництво відділом і визначає завдання і розподіл обов'язків між працівниками відділу;
- діє без довіреності від імені відділу, представляє його перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом, в державних органах, підприємствах, організаціях, установах;
- готує пропозиції керівництву щодо зміни структури, штатного розпису, призначення і звільнення з посад працівників відділу;
- спрямовує і координує здійснення іншими структурними підрозділами виконавчого комітету заходів з питань, віднесених до його відання;
- за власною ініціативою чи за дорученням виконавчого комітету, міського голови, заступника міського голови готує питання, що відносяться до його відання на розгляд виконавчого комітету та сесій міської ради;
- затверджує програми і плани роботи відділу, звіти про їх виконання;
- проводить у встановлені дні та години особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень та функцій відділу;
- підписує документи, що відносяться до його компетенції;
- несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;
- видає в межах своєї компетенції накази, доручення та здійснює контроль за їх виконанням;
- готує пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу;
- бере участь в організації та забезпеченні заходів, спрямованих напідвищення рівня знань працівників відділу.
5.3. Структура відділу та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою. Працівники відділу призначаються і звільняються з посади міським головою у відповідності із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексом законів про працю України.
5.4. На посади головних спеціалістів відділу призначаються особи, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стаж роботи за фахом не менше 3 років.
5.5.Виконавчий комітет Ужгородської міської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, вiдповiдним чином обладнаними мiсцями для зберiгання документiв, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки (в т.ч. комп’ютерною технікою з необхідним ліцензійним програмним забезпеченням), транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими й іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками і літературою, необхідними для виконання покладених навідділ завдань.


6. Взаємодія


6.1. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, виконавчими органами міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.


7. Відповідальність


7.1. Працівники відділу несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України за:
- неналежне зберігання, переданих їм для роботи документів, матеріалів, проектів та іншої документації, а також документів, що надходять у відділ у порядку здійснення його завдань та функцій;
- вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією; - розголошення державної таємниці, службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов’язків; - неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав; - порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.
7.2. Працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників відділу, і працівники відділу вжили всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин. Працівники відділу повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів, повідомити керівництво про настання і припинення форс-мажорних обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин непереборної сили позбавляє працівників відділу права посилатися на дані обставини. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування. Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджується відповідним документом, виданим уповноваженим органом.


8. Заключні положення


8.1. Припинення діяльності відділу публічних закупівель здійснюється рішенням міської ради або у встановленому нею порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.
8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступника міського голови, начальника відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.


2020

ЗВІТ
про роботу відділу публічних закупівель
за 2020 рік

 

  1. Аналітична та практична робота

Відділ публічних  закупівель Ужгородської міської ради протягом 2020 року відповідно до покладених на нього завдань:

- здійснює закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти, веде їх облік і надає щоквартально звітність до управління економіки виконкому Ужгородської міської ради;

- забезпечує планування протягом року здійснення процедур закупівель для потреб виконкому відповідно до пропозицій відповідальних структурних підрозділів, затвердженого кошторису;

- здійснює на підставі пропозицій структурних підрозділів підготовку та винесення на затвердження тендерного комітету проектів річного плану закупівель та додатка до річного плану закупівель виконкому, а також у разі потреби готує проекти щодо змін та доповнень до річного плану закупівель та додатка до річного плану закупівель виконкому протягом бюджетного року;

- забезпечує відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно – правових актів з питань закупівель оприлюднення через авторизований майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу інформації щодо закупівель товарів, робіт і послуг, що здійснюються виконкомом;

- вирішує питання щодо організаційного та документального супроводження роботи тендерного комітету виконкому;

- здійснює підготовку та участь у проведенні процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб виконкому за пропозиціями структурних підрозділів виконкому;

 - готує необхідні документи, що стосуються проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»,  протоколи засідань тендерного комітету виконкому;

- здійснює підготовку необхідних документів та участь у проведенні допорогових та спрощених закупівель товарів, робіт та послуг для потреб виконкому у разі, якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень відповідно до  Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно – правових актів з питань закупівель;

- бере участь у підготовці проектів договорів з учасниками-переможцями процедур закупівель за результатами проведення процедур закупівель з урахуванням основних вимог до договору про закупівлю, визначених чинним законодавством України, та у межах своєї компетенції;

- надає методичну та консультаційну допомогу розпорядникам бюджетних коштів з питань публічних закупівель;

- надає інформаційну підтримку суб’єктам господарювання у сфері публічних  закупівель,

- здійснює збір даних і підготовку на їх основі прогнозних та аналітичних документів, а також розробку пропозицій щодо підвищення ефективності закупівель;

- забезпечує зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель протягом встановленого законодавством терміну. 

Для потреб виконавчого комітету протягом 2020 року відділом публічних закупівель відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі” в системі електронних закупівель «ProZorro»:

  • проведено 19 процедур закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти на загальну суму 7588000,00 грн. та 7 спрощених закупівель на загальну суму 892392,00 грн., За результатами проведення конкурентних процедур зекономлено 375634,00 грн.;
  • оприлюднено 116 звітів про укладені договори на загальну суму 2394210,00 грн.

За звітний період відділом підготовлено документів та матеріалів для проведення 136 засідань тендерного комітету виконкому, розглянуто та опрацьовано 68 звернень громадян та юридичних осіб, а також запитів на інформацію.

  1. Організаційна робота

На протязі 2020 року діяльність відділу публічних закупівель велась у відповідності  з планом роботи міської ради та виконавчого комітету на основі перспективних і щомісячних планів роботи згідно до вимог діючого законодавства України та термінів звітування про стан діяльності відділу, як структурного підрозділу бюджетної установи в частині використання бюджетних коштів.

В цілях раціонального розподілу праці у відділі розроблені посадові інструкції, які дають змогу:

-    встановити для кожного працівника відділу перелік належних до виконання операцій;

-    визначити та закріпити обов’язки кожного працівника, а також його права та персональну відповідальність;

-    контролювати виконання роботи кожного виконавця, оцінювати результати його праці.