Відділ публічних закупівель

Адреса: пл. Поштова, 3

Телефон: (0312) 61-70-59

E-mail: tender@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Пн.-Чт. - 8.00-17.00 (обідня перерва 12.00-12.30)

Пт.- 8.00-14.00 (без обідньої перерви)

Химич Вікторія Віталіївна


Посада П.І.Б. Контакти Адреса/Кабінет
Начальник відділу Химич Вікторія Віталіївна

617059

tender@rada-uzhgorod.gov.ua

Пл. Поштова, 3,

Кабінет №207

Заступник начальника відділу      
Головний спеціаліст      

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ публічних закупівель


1. Загальні положення


1.1. Положення про відділ публічних закупівель Ужгородської міської ради затверджується рішенням сесії міської ради.
1.2. Відділ публічних закупівель (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень.
1.3. Відділ створюється для організації закупівельної діяльності виконкому, роботи тендерного комітету виконкому щодо здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та координації діяльності розпорядників бюджетних коштів Ужгородської міської ради (далі – розпорядників усіх рівнів) у відповідності до законодавства у сфері публічних закупівель.
1.4. Відділ діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України та керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом
виконкому, цим Положенням та іншими нормативно – правовими актами з питань закупівель.
1.5. Діяльність відділу здійснюється у відповідності з планом роботи міської ради та виконавчого комітету на основі перспективних і щомісячних планів
роботи, погоджених із заступником міського голови.
1.6. Відділ має бланк зі своєю назвою.


2. Основні завдання


2.1. Основними завданнями відділу є:
- забезпечення реалізації державної політики у сфері публічних закупівель, здійснення організаційних заходів щодо публічних закупівель у відповідності до вимог чинного законодавства України та інших нормативних актів України з цього питання, а також відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;
- забезпечення у межах своїх повноважень виконання законів України, нормативних актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;
- підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в тому числі нормативного характеру.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
- аналізує стан і тенденції розвитку у сфері публічних закупівель, бере участь у визначенні його пріоритетів, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та у підготовці пропозицій, спрямованих на забезпечення сталого розвитку міста;
- забезпечує планування протягом року здійснення процедур закупівель для потреб виконкому відповідно до пропозицій відповідальних структурних
підрозділів, затвердженого кошторису;
- здійснює на підставі пропозицій структурних підрозділів підготовку та винесення на затвердження тендерного комітету проектів річного плану закупівель та додатка до річного плану закупівель виконкому, а також у разі потреби готує проекти щодо змін та доповнень до річного плану закупівель та додатка до річного плану закупівель виконкому протягом бюджетного року;
- забезпечує відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно – правових актів з питань закупівель оприлюднення інформації щодо закупівель товарів, робіт і послуг, що здійснюються виконкомом;
- вирішує питання щодо організаційного та документального супроводження роботи тендерного комітету виконкому;
- здійснює підготовку та участь у проведенні процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб виконкому за пропозиціями структурних підрозділів виконкому;
- готує необхідні документи, що стосуються проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», протоколи засідань тендерного комітету виконкому;
- здійснює підготовку та участь у проведенні допорогових електронних (спрощених) закупівель товарів, робіт та послуг для потреб виконкому у разі,якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно – правових актів з питань закупівель;
- здійснює розробку та підготовку необхідних документів для проведення допорогових електронних (спрощених) закупівель товарів, робіт та послуг, що здійснюються виконкомом, у разі, якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно – правових актів з питань закупівель;
- забезпечує зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель протягом встановленого законодавством терміну.
- надає методичну та консультаційну допомогу розпорядникам бюджетних коштів з питань публічних закупівель;
- надає інформаційну підтримку суб’єктам господарювання у сфері публічних закупівель,
- здійснює збір даних і підготовку на їх основі прогнозних та аналітичних документів, а також розробку пропозицій щодо підвищення ефективності закупівель;
- організовує діловодство у відділі, на бланках відділу веде переписку в межах своєї компетенції або з питань, переданих на розгляд у відділ;
- організовує систематичний облік і зберігання нормативних актів, які надходять до відділу на паперових та електронних носіях;
- за необхідності бере участь у прийомі громадян міським головою та іншими посадовими особами виконавчого комітету;
- готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови з питань публічних закупівель;
- готує матеріали для розгляду на засіданнях сесій та виконкому міської ради в межах своєї компетенції;
- розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;
- виконує в межах компетенції інші повноваження та функції, передбачені чинним законодавством, згідно з покладеними на нього завданнями,


3. Повноваження


Відділ в межах наданих повноважень:
3.1. Представляє у встановленому законодавством порядку орган місцевого самоврядування в інших управлінських структурах з питань, що належать дойого компетенції.
3.2. Залучає до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших підрозділів міськвиконкому, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян після попереднього погодження з їх керівниками.
3.3. Має право одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міськвиконкому, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.4. Має право запитувати та отримувати від відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому та інших структурних підрозділів пропозицій до річного плану закупівель, додатка до річного плану закупівель та змін до нього, заявок щодо предмету закупівлі, його технічних характеристик, суми бюджетних призначень, термінів поставки товарів, надання послуг або виконання робіт та інших вимог до проведення закупівлі, та інших документів для організації та проведення процедур закупівель.
3.5. Має право запитувати та отримувати від структурних підрозділів (у разі потреби) висновків щодо відповідності тендерних пропозицій учасників процедур закупівель технічним та іншим вимогам, встановленим тендерною
документацією, копій договорів і відомостей щодо їх виконання та іншої інформації щодо процедур закупівель.
3.6. Координує в межах своєї компетенції діяльність суб’єктів господарювання у сфері публічних закупівель.
3.7. Взаємодіє з підприємствами-постачальниками/надавачами послуг з метою укладення договорів та забезпечення виконання договірних зобов’язань.
3.8. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про публічні закупівлі та інших функцій, які випливають з покладених на відділ завдань.
3.9. Розробляє нормативно-правові, в тому числі регуляторні акти міської ради та виконавчого комітету, відповідно до чинного законодавства з питань публічних закупівель.
3.10. Готує для публікації відкриті дані та забезпечує регулярне і вчасне оновлення наборів даних у форматі відкритих даних на Порталі відкритих даних.
3.11. Відділ бере участь:
- у підготовці програм соціально-економічного розвитку міста;
- формуванні напрямів діяльності міськвиконкому щодо підвищення ефективності закупівель;
- у роботі тендерного комітету відповідно до рішення виконкому Ужгородської міської ради про склад комітету та положення про комітет з конкурсних торгів виконкому Ужгородської міської ради;
- в організації та проведенні відповідно до чинного законодавства публічних закупівель згідно з процедурами закупівлі товарів, робіт та послуг, встановленими Законом України «Про публічні закупівлі»;
- в організації та проведенні допорогових електронних (спрощених) закупівель товарів, робіт та послуг, що здійснюються виконкомом, у разі, якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно – правових актів з питань закупівель;
- у розробленні проектів тендерної документації та змін до неї з урахуванням технічних вимог та пропозицій, наданих відповідними структурними підрозділами;
- в ознайомленні з пропозиціями учасників, поданими для участі у торгах, щодо відповідності пропозицій умовам проведення торгів;
- у підготовці проектів договорів з учасниками-переможцями процедур закупівель за результатами проведення процедур закупівель з урахуванням основних вимог до договору про закупівлю, визначених чинним законодавством України, та у межах своєї компетенції;
- у межах своєї компетенції в організації переговорів при проведенні процедур закупівель, оформленні документів, необхідних для застосування процедур закупівель у встановленому законодавством порядку;
- у роботі відповідних робочих груп, комісій та комітетів згідно з розпорядженнями міського голови, рішеннями сесії міської ради та її виконавчого комітету;
- у сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету, засіданнях дорадчих та колегіальних органів, нарадах, що проводяться у міській раді та її виконавчому комітеті у разі розгляду на них питань, що відносяться до сфери діяльності відділу;
- у застосуванні заходів правового впливу в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань суб’єктів підприємницької діяльності у межах своєї компетенції, що відносяться до сфери діяльності відділу.
3.12. Здійснює збір даних і готує на їх основі прогнози та аналітичні документи.


4. Права та обов’язки


4.1. Працівники відділу мають право:
- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян; - на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який їм присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;
- залучати посадових осіб структурних підрозділів виконкому з метою складання технічних вимог (умов) до предмета закупівлі;
- запитувати та отримувати від посадових осіб виконкому інформацію, консультацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов'язаних з організацією та проведенням процедур закупівель;
- отримувати матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов'язків у порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об'єднань громадян, окремих осіб;
- приймати рішення, передбачені законодавством, узгоджувати проекти  документів та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;
- давати роз'яснення і консультації структурним підрозділам виконкому в межах повноважень з питань, що належать до компетенції відділу;
- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозр щодо них.
4.2. Основними обов'язками працівників відділу є:
- додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування, забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності;
- додержання прав та свобод людини і громадянина;
- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;
- постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;
- сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, ініціативність і творчість у роботі;
- шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки,
авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
- недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.


5. Керівництво та структура


5.1. Відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади розпорядженням міського голови. У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу, на якого покладаються обов’язки начальника відділу.
5.2. На посаду начальника відділу призначаються особи з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стаж роботи за фахом у державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 3 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років.
Начальник відділу:
- здійснює безпосереднє керівництво відділом і визначає завдання і розподіл обов'язків між працівниками відділу;
- діє без довіреності від імені відділу, представляє його перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом, в державних органах, підприємствах, організаціях, установах;
- готує пропозиції керівництву щодо зміни структури, штатного розпису, призначення і звільнення з посад працівників відділу;
- спрямовує і координує здійснення іншими структурними підрозділами виконавчого комітету заходів з питань, віднесених до його відання;
- за власною ініціативою чи за дорученням виконавчого комітету, міського голови, заступника міського голови готує питання, що відносяться до його відання на розгляд виконавчого комітету та сесій міської ради;
- затверджує програми і плани роботи відділу, звіти про їх виконання;
- проводить у встановлені дні та години особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень та функцій відділу;
- підписує документи, що відносяться до його компетенції;
- несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;
- видає в межах своєї компетенції накази, доручення та здійснює контроль за їх виконанням;
- готує пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу;
- бере участь в організації та забезпеченні заходів, спрямованих напідвищення рівня знань працівників відділу.
5.3. Структура відділу та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою. Працівники відділу призначаються і звільняються з посади міським головою у відповідності із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексом законів про працю України.
5.4. На посади головних спеціалістів відділу призначаються особи, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стаж роботи за фахом не менше 3 років.
5.5.Виконавчий комітет Ужгородської міської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, вiдповiдним чином обладнаними мiсцями для зберiгання документiв, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки (в т.ч. комп’ютерною технікою з необхідним ліцензійним програмним забезпеченням), транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими й іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками і літературою, необхідними для виконання покладених навідділ завдань.


6. Взаємодія


6.1. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, виконавчими органами міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.


7. Відповідальність


7.1. Працівники відділу несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України за:
- неналежне зберігання, переданих їм для роботи документів, матеріалів, проектів та іншої документації, а також документів, що надходять у відділ у порядку здійснення його завдань та функцій;
- вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією; - розголошення державної таємниці, службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов’язків; - неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав; - порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.
7.2. Працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників відділу, і працівники відділу вжили всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин. Працівники відділу повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів, повідомити керівництво про настання і припинення форс-мажорних обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин непереборної сили позбавляє працівників відділу права посилатися на дані обставини. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування. Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджується відповідним документом, виданим уповноваженим органом.


8. Заключні положення


8.1. Припинення діяльності відділу публічних закупівель здійснюється рішенням міської ради або у встановленому нею порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.
8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступника міського голови, начальника відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

Звіт

про роботу відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку за 2019 рік

 

У 2019 році з метою підвищення якості надання послуг пасажирського транспорту, забезпечення доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури міста, розвитку транспортної інфраструктури проводились наступні заходи:

- проведено комплексне обстеження пасажиропотоків на всіх міських автобусних маршрутах загального користування у розрізі маршрутів, автобусів, зупинок, робочих та вихідних днів. За результатами обстеження пасажиропотоків зафіксовано кількість пасажирів на міських автобусних маршрутах у робочі дні - 63018 пасажири, в тому числі - 5420 учнів, у вихідні дні – 32155 пасажири, в тому числі – 2802 учнів;

- підготовлено матеріали, пропозиції, проекти рішень для проведення  17 засідань комісій з безпеки дорожнього руху та координації роботи автотранспорту міської ради на яких розглядались та приймались рішення щодо змін в організації дорожнього руху на окремих ділянках вулиць, площ, облаштування додаткових дорожніх знаків, пішохідних переходів, автобусних зупинок, в тому числі нових, про організацію кругового руху на окремих перехрестях, встановлення нових світлофорних об’єктів тощо, в тому числі і рішення про демонтаж обмежувачів руху. Частина прийнятих рішень знаходяться на стадії реалізації;

- підготовлено і проведено три конкурси з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;

- підготовлено рішення виконкому „Про відбір банківської установи для укладання договору фінансового лізингу”, проведено конкурс для укладання договору фінансового лізингу комунальним підприємством „Ужгородський муніципальний транспорт” Ужгородської міської ради та придбано чергові 10 нових сучасних низькопідлогових комфортабельних автобусів „Електрон” (пасажиромісткість автобуса - більше 100 осіб, рівень екологічного  стандарту - Євро-5), які пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату і обладнані пандусами для заїзду, виїзду пасажирів з обмеженими можливостями пересування;

- з метою запуску чергової партії комунального транспорту проведено роботу по відкриттю нового автобусного маршруту № 24 „мкрн. „Дравці” - УжНУ” (через вокзали, „Новий район”), підготовлено умови та проведено відповідний конкурс. Маршрут № 24 перетинає усе місто, протяжність маршруту становить 16,9 кілометрів та охоплює 35 автобусних зупинок в одному напрямку. Завдяки маршруту № 24 та великій пасажиромісткості автобусів “Електрон” без подвійної оплати та пересадок забезпечено перевезення пасажирів між густонаселеними та віддаленими районами міста, поліклінікою, лікарнею, пологовим будинком, пенсійним фондом, університетом, автовокзалом, залізничним вокзалом, будівельними гіпермаркетами та багатьма іншими частинами міста. У значної кількості пасажирів з’явилась можливість обирати послуги з  перевезення між приватним чи комунальним перевізником;

- у 2019 році перевезення пасажирів комунальним транспортом було уже забезпечено на трьох міських автобусних маршрутах № 18 “гіпермаркет “Епіцентр” - “УжНУ” (через пл. Шандора Петефі, пл. Корятовича), № 20 “пл. Корятовича - Речовий ринок”, № 24 „мкрн. „Дравці” - УжНУ” (через вокзали, „Новий район”). Для їх обслуговування використовується 17 автобусів “Електрон”. Маршрути формувалися на підставі звернень, пропозицій та зауваження громадян, представників організацій, підприємств та установ.  Маршрутами № 18 та № 20  забезпечено перевезення пасажирів між густонаселеними та віддаленими районами міста, поліклінікою, лікарнею, пологовим будинком, департаментом праці та соціального захисту населення міської ради, пенсійним фондом, університетом та центральною частиною міста.

Регулярним автобусним сполученням, яке забезпечується комунальним транспортом, з‘єднано велику кількість мікрорайонів міста для надання можливості пасажирам здійснювати поїздки між ними без пересадок та подвійної оплати. Пасажиромісткість одного комунального автобуса дає змогу забезпечувати комфортне перевезення такої кількості пасажирів, для перевезення яких раніше необхідно було декілька автобусів приватних перевізників. Після придбання кожної нової партії комунального транспорту кількість автобусів приватних перевізників на маршрутах міста зменшується, що позитивно впливає на зменшення заторів та екологічну ситуацію у місті;

- маршрут № 20  “пл. Корятовича - Речовий ринок” продовжено до мікрорайону “Доманинці”. Таким чином сучасним комфортабельним громадським транспортом забезпечено ще один мікрорайон міста, жителі якого можуть без пересадок та подвійної оплати здійснювати поїздки між будь-якими зупинками 20 маршруту. Відповідно до звернень громадян здійснено процедурні питання щодо збільшення кількості автобусів на маршруті № 20 з трьох до чотирьох та зменшення інтервалів між рейсами;

- відповідно до Стратегії розвитку міста “Ужгород-2030” спільно з комунальним підприємством “Ужгородський муніципальний транспорт” Ужгородської міської ради підготовлено проект “Створення системи міського електричного транспорту в м. Ужгород” з метою долучення до програми кредитування за рахунок залучення фінансових ресурсів Європейського інвестиційного банку для здійснення закупівлі 5 електробусів та станції живлення;

- відповідно до чисельних звернень змінено схему проїзду маршруту № 5 із пл. Корятовича у напрямку залізничного вокзалу та охоплено регулярним сполученням жителів вулиць Івана Айвазовського, вул. Івана Панькевича,               вул. Електрозаводська;

- проводилась робота з метою оптимізації маршрутної мережі міста;

- на всіх міських автобусних маршрутах забезпечено безоплатне перевезення всіх пільгових категорій громадян без будь-яких обмежень по кількості поїздок, як окремого пасажира так і по кількості пільговиків в автобусах, періодом доби тощо;

- забезпечено перевезення школярів зі знижкою у дві гривні у навчальний період;

- проводилася організаційна робота по встановленню автобусних зупинок за кошти міської ради, зокрема “Кардіоцентр”, “Пенсійний фонд”,  АВС “Зіна” (вул. Доманинська), “Деца у нотаря”;

- проводилась робота по впровадженню автоматизованої системи обліку оплати проїзду у місті (відповідно до інформації оператора старт проекту заплановано на 01.02.2020);

- забезпечено функціонування системи GPS-моніторингу, яка у режимі online інформує пасажирів про рух громадського транспорту. Ресурс розміщений на офіційному сайті міської ради, у розділі “Громадський транспорт”. Для зручності пасажирів також діє мобільний додаток Dozor City, який можна завантажити через Play Market. Відтак кожен пасажир має можливість у режимі реального часу отримати актуальну інформацію про час прибуття автобуса на зупинку та інформацію про маршрути міста, перелік зупинок, через які пролягає маршрут та окремо про рух автобусів;

- забезпечено функціонування чотирьох “розумних” зупинок (“універмаг “Україна”, “пл. Кирила і Мефодія (Собор)”, “магазин “Електрон”, “пл. Корятовича”), які інтегровані у систему GPS-моніторингу. Зупинки обладнані електронним табло, на яких відображається час, через скільки хвилин прибуде автобус кожного маршруту, є в наявності порти підзарядки мобільних телефонів, на зупинках здійснюється цілодобове відеоспостереження, пасажири можуть скористатися безкоштовним Wi-Fi. Автобусні зупинки “вул. Митна”, “готель “Ужгород” та “Культосвітнє училище” також обладнані електронним табло прогнозу прибуття автобусів;

- розклади руху громадського транспорту розміщені на сайті та у всеукраїнському мобільному додатку https://uz.rozklad.in.ua/ , на інформаційних панелях на автобусних зупинках міста, а також на офіційному сайті міської ради у розділі “Громадський транспорт”. Макети розкладів руху громадського транспорту, які використовуються у додатку та на автобусних зупинках увібрали в себе найкращі традиції європейських транспортних компаній щодо інформування пасажирів про роботу громадського транспорту міста та створені відповідно до принципів “універсального дизайну”, а отже є інтуїтивно зрозумілими. Саме тому, користуватись розкладами для громадського транспорту rozklad.in.ua можуть пасажири будь-якого віку, подорожуючі з інших міст та іноземні туристи.  Розклади руху громадського транспорту на зупинці розміщені так, щоб їх могли прочитати діти, дорослі, люди різного зросту та можливостей зору. Розклади на зупинках знаходяться у металевих, захищених від опадів, інформаційних панелях, які кріпляться до дорожніх знаків, зупиночних комплексів та знаходяться на рівні очей. У 2020 році заплановано збільшення кількості інформаційних панелей на автобусних зупинках;

- проведено процедуру визначення та затвердження переліку місць для паркування туристичних автобусів;

- протягом року здійснювалось оприлюднених відкритих даних на Всеукраїнському порталі відкритих даних та на офіційному сайті міської ради зокрема дані про місцезнаходження громадського  транспорту в режимі реального часу,  перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту та маршрутів, розклади руху громадського транспорту,  перелік укладених договорів тощо.

У сфері публічних закупівель протягом 2019 року:

- було підготовлено та проведено 111 засідань тендерного комітету виконкому щодо здійснення публічних закупівель для потреб виконкому;

- розроблено та затверджено Річний план закупівель на 2019 рік, зміни до нього, Додаток до річного плану на 2019 рік;

- проводився збір інформації, підготовка звітів та проведення аналізу даних щодо використання бюджетних коштів розпорядниками бюджетних коштів;

- здійснювалося інформаційне забезпечення та роз’яснення розпорядникам бюджетних коштів змін в законодавстві у сфері публічних закупівель, надавалися  консультації та правова допомога розпорядникам бюджетних коштів;

- з метою проведення заходів, спрямованих на підвищення професійного рівня осіб, відповідальних за проведення публічних закупівель, для розпорядників бюджетних коштів, комунальних закладів, установ та підприємств міської ради у лютому 2019 року проведено  навчальний семінар з питань проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та застосування практичних навичок користування електронними майданчиками в системі публічних закупівель ProZorro.

З метою безперебійного постачання товарів, надання послуг, необхідних для забезпечення ефективного функціонування виконкому та виконання програм для забезпечення окремих галузей життєдіяльності міста тендерним комітетом виконкому здійснювалися публічні закупівлі за державні кошти, а саме:

- відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі” проведено                   16 процедур закупівель товарів та послуг за державні кошти на 2019 рік для виконавчого комітету Ужгородської міської ради на загальну суму 10021500 грн. та укладено договори за результатами проведення процедур закупівель з переможцями торгів, в результаті зекономлено 791100 грн., що складає 8%;

- відповідно до рішення виконавчого комітету 14.11.2016 № 381 «Про електронні закупівлі у м. Ужгород» проведено 7 допорогових електронних закупівель товарів та послуг в системі електронних державних закупівель ProZorro на загальну суму  675600 грн., в результаті зекономлено 107700 грн., що складає 16%.

У 2019 році відділом розглянуто, опрацьовано та підготовлено відповіді на 231 лист, 149 звернень громадян, 46 запитів на отримання публічної інформації, а також на 15 депутатських запитів.