Відділ ведення Державного реєстру виборців

Адреса: пл.Поштова, 3, каб. 236, 237

Телефон: (0312) 61-40-68, (0312) 61-44-36, факс: (03122) 3-30-61

Е-mail: vvdrv@rada-uzhgorod.gov.ua

Відділ приймає щодня з 09:00-18:00,  п’ятниця – 09:00-15:00

Жирков Григорій Вячеславович
Жирков2

 

   Вищу освіту здобув у Новосибірському вищому військово-політичному загальновійськовому училищі та у Київському військовому гуманітарному інституті (Національна академія оборони України)

     Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочав у грудні 2010 року на посаді начальника відділу ведення Державного реєстру виборців.

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету Час прийому
Начальник відділу Жирков Григорій В’ячеславович 33061 Пл. Поштова, 3 Кабінет №237, №236 Відділ приймає щодня

9.30-17.30

Заступник начальника відділу Терпак Тетяна Степанівна 614068
Головний спеціаліст Ковальчук  Катерина Артурівна

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ ведення Державного реєстру виборців

1.Загальні положення

1.1. Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі — відділ ведення ДРВ) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та керуючому справами виконкому відповідно до розподілу повноважень.
1.2. У своїй діяльності відділ ведення ДРВ керується Конституцією Украї- ни, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, які ратифіковані Верховною Радою України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні, “Про Державну службу”, “Про Державний реєстр виборців”, “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, “Про захист персональних даних”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про звернення громадян”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про запобігання корупції” та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, відділу адміністрування Державного реєстру виборців Закарпатської обласної державної адміністрації, регламентом виконавчого комітету та цим положенням.
1.3. Відділ ведення ДРВ має бланк відділу та круглу печатку з назвою відділу.

2. Основні завдання

Основними завданнями відділу ведення ДРВ є:
– ведення персоніфікованого обліку виборців м.Ужгороді;
– складання та уточнення списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів.

3. Повноваження

Відділ ведення ДРВ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.1. Забезпечує ведення Державного реєстру виборців (далі — Реєстру), що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій:
– внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;
– внесення змін до персональних даних Реєстру;
– знищення запису Реєстру на підставах та у спосіб, що встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців” та правовими рішеннями розпорядника Реєстру — Центральною виборчою комісією (ЦВК), з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру.
3.1.2. Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.
3.1.3. Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення.
3.1.4. Встановлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець.
3.1.5. Надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру.
3.1.6. Надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка.
3.1.7. Проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця через Ужгородський міський сектор Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області та відділ адресно- довідкової роботи Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області на підставі та у спосіб, які визначені Наказом Міністерства внутрішніх справ від 12.11.2012р. №1077 “Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів”.
3.1.8. Здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру.
3.1.9. Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення і виготовлення списків виборців на виборчих дільницях та іменних запрошень відповідно до законодавства.
3.1.10. Надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру.
3.1.11. Розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України “Про Державний Реєстр виборців”.
3.1.12. Здійснює опрацювання даних виборців, які вибули з установ, зняті з обліку в МЗС.
3.1.13. Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених
розпорядником Реєстру.
3.1.14. Змінює виборцю тимчасово місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси, за мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних виборах чи референдумі. Видає підтверджуючі посвідчення за формою, яка встановлена Центральною виборчою комісією.
3.1.15. Здійснює ведення:
– адресного реєстру за сучасною назвою адміністративно-територіального устрою України, переліку відомостей про зміни геонімів, будинків;

– електронного документообігу;

– Реєстру (Довідника) виборчих дільниць на постійній основі;
– картографічного обліку виборчих дільниць.
3.1.16. Проводить опрацювання на вимогу розпорядника Реєстру даних виборців, які звернулися щодо перевірки до бази даних через “Особистий кабінет виборців” на сайті Центральної виборчої комісії.
3.1.17. Формує та надає дані щодо запитів на інформацію від суб’єктів подання.
3.1.18. Опрацьовує екран “Стану подій” на вимогу та розпорядження Центральної виборчої комісії.
3.1.19. Веде облік судових рішень стосовно виборців, переліку оскарження дій відділу ведення Реєстру у судах.
3.1.20. Веде облік та уточнення осіб в указах Президента України щодо громадянства.
3.1.21. Контролює ведення обліку оргтехніки, яка експлуатується у відділі ведення Реєстру, користування нею за призначенням та її відповідальне зберігання.
3.1.22. Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

4. Права та обов’язки

4.1. Відділ ведення ДРВ має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на відділ завдань.
4.2. Відділу ведення ДРВ заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України “Про Державний реєстр виборців”.
4.3. Обов’язки:
4.3.1. Дотримуватися законодавства України, вимог Положення, змісту посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.
4.3.2. Дотримуватися етичного кодексу поведінки посадової особи місцевого самоврядування.
4.3.3. Підвищувати професійний рівень.

5.Керівництво та структура

5.1. Відділ ведення ДРВ очолює керівник, який має вищу освіту, як
правило, юридичну, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стаж роботи за фахом на державній службі не менш як три роки на посаді не нижчій ніж посада головного спеціаліста чи має практичний досвід роботи, аналогічної функціям, покладеним на цей відділ, на керівних посадах не менш як п’ять років.
5.2. Керівник відділу ведення ДРВ призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України” Про службу в органах місцевого самоврядування”.
5.3. Керівник відділу ведення ДРВ підпорядковується керуючому справами виконкому.
5.4. Керівник відділу ведення ДРВ:
– забезпечує виконання Закону України “Про Державний реєстр виборців” на території міста Ужгород;
– здійснює керівництво діяльністю відділу ведення ДРВ і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань; розподіляє обов’язки між працівниками відділу ведення ДРВ;
видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом України “Про Державний реєстр виборців”, організовує і контролює їх виконання;
– забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи Реєстру;
– підписує документи, визначені Законом України “Про Державний реєстр виборців”, що скріплюються відповідно печаткою відділу ведення ДРВ виконавчого комітету Ужгородської міської ради;
– вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних в порушенні Закону України “Про Державний реєстр виборців”;

– працює з електронними документами з урахуванням вимог нормативно-правових актів у сфері діловодства, а також технічних і програмних засобів АІТС Реєстру; здійснює в установленому порядку знищення електронних документів після закінчення строків їх зберігання;
– виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про відділ.
5.5. Діяльність відділу ведення ДРВ здійснюється відповідно до планів роботи ради та виконавчого комітету на підставі поквартальних планів роботи, погоджених керуючим справами виконавчого комітету.
5.6. Структура відділу та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою.
5.7. У період відсутності начальника відділу ведення ДРВ його обов’язки виконує заступник начальника відділу.
5.8. У період тимчасової відсутності головного спеціаліста відділу
(адміністратора безпеки) його обов’язки виконує начальник відділу.

6.Взаємодія

Відділ ведення ДРВ взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

7.Відповідальність

7.1. Працівники відділу ведення ДРВ відповідають за:
– дотримання чинного законодавства з питань компетенції відділу;
– якісне та своєчасне виконання завдань та обов’язків, покладених на відділ;
– дотримання трудової та виконавської дисципліни;
– порушення вимог антикорупційного законодавства.
7.2. Відповідальність працівників відділу ведення ДРВ при форс-мажор- них обставинах:
7.2.1. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкоти, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.
7.2.2. Працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконан- ня або неналежне виконання вимог даного Положення у випадках виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників відділу, і працівники відділу вжили всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.
7.2.3. Працівники відділу повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.
7.2.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників відділу права посилатися на дані обставини.

8.Заключні положення

8.1. Припинення діяльності відділу ведення ДРВ здійснюється рішенням міської ради або у встановленому нею порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, начальника відділу, а також з метою приведення Положення у відповідність до вимог законодавчих актів.