Відділ ведення Державного реєстру виборців

Адреса: пл.Поштова, 3, каб. 244, 245

Телефон: (0312) 61-40-68, (0312) 61-44-36, (0312) 42 80 31 (152), 

факс: (0312) 613264

Е-mail: vvdrv@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Робочі дні

Вихідні дні

Понеділок – П’ятниця 
з 8.00 до 17.00

Субота,
Неділя

Обідня перерва з 12.00 до 13.00


Щоб дізнатися як проголосувати на місцевих виборах людям, які живуть не за місцем реєстрації або не мають реєстрації,
перейдіть за посиланням

 

Жиркрв Григорій Вячеславович

Біографічна довідка

Вищу освіту здобув у Новосибірському вищому військово-політичному загальновійськовому училищі та у Київському військовому гуманітарному інституті (Національна академія оборони України)

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочав у грудні 2010 року на посаді начальника відділу ведення Державного реєстру виборців.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться понеділок - четвер 8:00 - 17:00 та щоп'ятниці 8:00 - 14:00, за адресою: площа Поштова, 3, кабінет № 237. Запис на прийом здійснюється в день прийому.

 


Посада П.І.Б. Адреса/№ Кабінету Графік прийому
Начальник відділу Жирков Григорій Вячеславович  Пл. Поштова, 3 Кабінет №244, №245  
 Заступник начальника відділу Терпак Тетяна Степанівна

Понеділок-четвер 08.00-17.00 П’ятниця

08.00-14.00

Головний спеціаліст Ковальчук  Катерина Артурівна

Понеділок-четвер 08.00-17.00 П’ятниця

08.00-14.00

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ ведення Державного реєстру виборців

1.Загальні положення

1.1. Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі — відділ ведення ДРВ) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та керуючому справами виконкому відповідно до розподілу повноважень.
1.2. У своїй діяльності відділ ведення ДРВ керується Конституцією Украї- ни, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, які ратифіковані Верховною Радою України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні, “Про Державну службу”, “Про Державний реєстр виборців”, “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, “Про захист персональних даних”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про звернення громадян”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про запобігання корупції” та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, відділу адміністрування Державного реєстру виборців Закарпатської обласної державної адміністрації, регламентом виконавчого комітету та цим положенням.
1.3. Відділ ведення ДРВ має бланк відділу та круглу печатку з назвою відділу.

2. Основні завдання

Основними завданнями відділу ведення ДРВ є:
– ведення персоніфікованого обліку виборців м.Ужгороді;
– складання та уточнення списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів.

3. Повноваження

Відділ ведення ДРВ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.1. Забезпечує ведення Державного реєстру виборців (далі — Реєстру), що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій:
– внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;
– внесення змін до персональних даних Реєстру;
– знищення запису Реєстру на підставах та у спосіб, що встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців” та правовими рішеннями розпорядника Реєстру — Центральною виборчою комісією (ЦВК), з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру.
3.1.2. Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.
3.1.3. Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення.
3.1.4. Встановлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець.
3.1.5. Надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру.
3.1.6. Надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка.
3.1.7. Проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця через Ужгородський міський сектор Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області та відділ адресно- довідкової роботи Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області на підставі та у спосіб, які визначені Наказом Міністерства внутрішніх справ від 12.11.2012р. №1077 “Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів”.
3.1.8. Здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру.
3.1.9. Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення і виготовлення списків виборців на виборчих дільницях та іменних запрошень відповідно до законодавства.
3.1.10. Надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру.
3.1.11. Розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України “Про Державний Реєстр виборців”.
3.1.12. Здійснює опрацювання даних виборців, які вибули з установ, зняті з обліку в МЗС.
3.1.13. Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених
розпорядником Реєстру.
3.1.14. Змінює виборцю тимчасово місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси, за мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних виборах чи референдумі. Видає підтверджуючі посвідчення за формою, яка встановлена Центральною виборчою комісією.
3.1.15. Здійснює ведення:
– адресного реєстру за сучасною назвою адміністративно-територіального устрою України, переліку відомостей про зміни геонімів, будинків;

– електронного документообігу;

– Реєстру (Довідника) виборчих дільниць на постійній основі;
– картографічного обліку виборчих дільниць.
3.1.16. Проводить опрацювання на вимогу розпорядника Реєстру даних виборців, які звернулися щодо перевірки до бази даних через “Особистий кабінет виборців” на сайті Центральної виборчої комісії.
3.1.17. Формує та надає дані щодо запитів на інформацію від суб’єктів подання.
3.1.18. Опрацьовує екран “Стану подій” на вимогу та розпорядження Центральної виборчої комісії.
3.1.19. Веде облік судових рішень стосовно виборців, переліку оскарження дій відділу ведення Реєстру у судах.
3.1.20. Веде облік та уточнення осіб в указах Президента України щодо громадянства.
3.1.21. Контролює ведення обліку оргтехніки, яка експлуатується у відділі ведення Реєстру, користування нею за призначенням та її відповідальне зберігання.
3.1.22. Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

4. Права та обов’язки

4.1. Відділ ведення ДРВ має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на відділ завдань.
4.2. Відділу ведення ДРВ заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України “Про Державний реєстр виборців”.
4.3. Обов’язки:
4.3.1. Дотримуватися законодавства України, вимог Положення, змісту посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.
4.3.2. Дотримуватися етичного кодексу поведінки посадової особи місцевого самоврядування.
4.3.3. Підвищувати професійний рівень.

5.Керівництво та структура

5.1. Відділ ведення ДРВ очолює керівник, який має вищу освіту, як
правило, юридичну, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стаж роботи за фахом на державній службі не менш як три роки на посаді не нижчій ніж посада головного спеціаліста чи має практичний досвід роботи, аналогічної функціям, покладеним на цей відділ, на керівних посадах не менш як п’ять років.
5.2. Керівник відділу ведення ДРВ призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України” Про службу в органах місцевого самоврядування”.
5.3. Керівник відділу ведення ДРВ підпорядковується керуючому справами виконкому.
5.4. Керівник відділу ведення ДРВ:
– забезпечує виконання Закону України “Про Державний реєстр виборців” на території міста Ужгород;
– здійснює керівництво діяльністю відділу ведення ДРВ і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань; розподіляє обов’язки між працівниками відділу ведення ДРВ;
видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом України “Про Державний реєстр виборців”, організовує і контролює їх виконання;
– забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи Реєстру;
– підписує документи, визначені Законом України “Про Державний реєстр виборців”, що скріплюються відповідно печаткою відділу ведення ДРВ виконавчого комітету Ужгородської міської ради;
– вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних в порушенні Закону України “Про Державний реєстр виборців”;

– працює з електронними документами з урахуванням вимог нормативно-правових актів у сфері діловодства, а також технічних і програмних засобів АІТС Реєстру; здійснює в установленому порядку знищення електронних документів після закінчення строків їх зберігання;
– виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про відділ.
5.5. Діяльність відділу ведення ДРВ здійснюється відповідно до планів роботи ради та виконавчого комітету на підставі поквартальних планів роботи, погоджених керуючим справами виконавчого комітету.
5.6. Структура відділу та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою.
5.7. У період відсутності начальника відділу ведення ДРВ його обов’язки виконує заступник начальника відділу.
5.8. У період тимчасової відсутності головного спеціаліста відділу
(адміністратора безпеки) його обов’язки виконує начальник відділу.

6.Взаємодія

Відділ ведення ДРВ взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

7.Відповідальність

7.1. Працівники відділу ведення ДРВ відповідають за:
– дотримання чинного законодавства з питань компетенції відділу;
– якісне та своєчасне виконання завдань та обов’язків, покладених на відділ;
– дотримання трудової та виконавської дисципліни;
– порушення вимог антикорупційного законодавства.
7.2. Відповідальність працівників відділу ведення ДРВ при форс-мажор- них обставинах:
7.2.1. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкоти, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.
7.2.2. Працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконан- ня або неналежне виконання вимог даного Положення у випадках виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників відділу, і працівники відділу вжили всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.
7.2.3. Працівники відділу повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.
7.2.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників відділу права посилатися на дані обставини.

8.Заключні положення

8.1. Припинення діяльності відділу ведення ДРВ здійснюється рішенням міської ради або у встановленому нею порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, начальника відділу, а також з метою приведення Положення у відповідність до вимог законодавчих актів.

Модернізовано програмний ресурс «Особистий кабінет виборця», розміщений на порталі Державного реєстру www.drv.gov.ua. Тепер перевірити своє включення до Державного реєстру виборців можна без попередньої реєстрації на сайті, достатньо лише правильно вказати свої персональні дані та e-mail адресу та ввести код підтвердження, який надійде на цю адресу. Відтепер є можливість скористатися такими on-line сервісами:

1. «Перевірка включення» — дозволяє перевірити інформацію про своє включення до Державного реєстру виборців та виборчу дільницю;

2. «Пошук дільниці» — дозволяє знайти виборчу дільницю за номером, адресою або пошуковою фразою, яка є в описі меж чи адресі виборчої дільниці;

3. «Мої вибори» — відображує усі виборчі кампанії, у яких можете взяти участь;

4. «Відкриті дані» — дозволяє переглянути надані набори даних у формі відкритих даних в структурованому форматі XML.

Відповідно до статті 19 Закону України "Про Державний реєстр виборців" особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.

Ця особа подає органу ведення Реєстру письмову заяву із зазначенням відомостей про себе і пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.

Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із письмовою заявою із зазначенням відомостей про себе. До заяви додається копія пред’явленого документа, що посвідчує особу і підтверджує громадянство виборця, – паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Виборці, виборча адреса (зареєстроване місце проживання) яких знаходиться на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також виборці, виборча адреса яких належить до території, на яку поширюються повноваження органів ведення Реєстру Донецької та Луганської областей, що тимчасово не здійснюють ведення Реєстру, можуть звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру щодо свого включення до Реєстру.

У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру.

Постанова від 15 жовтня 2010 року №415 «Про форми заяв осіб щодо включення до державного реєстру виборців та повідомлення про включення виборця до Державного реєстру виборців»
- Постанова від 29 квітня 2014 року № 415 "Про Порядок доступу до записів Державного реєстру виборців про виборців, виборча адреса яких відноситься до території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також актуалізації цих записів"
- Постанова від 6 жовтня 2014 року № 1495 "Про деякі питання забезпечення ведення Державного реєстру виборців стосовно громадян України, виборча адреса яких належить до території Донецької та Луганської областей"


Відповідно до статті 20 Закону України „Про Державний реєстр виборців” кожен виборець у разі зміни його персональних даних, може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред'являються органу ведення Реєстру.

Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу.

Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою  заяву,  до  якої додаються  документи  (копії  документів),  що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.


Відповідно до статті 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців" виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред'явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу.

 Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред'явивши при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

 Також, у порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до  відповідного органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:

1) за його власною виборчою адресою (крім виборчих адрес, які визначаються виборцям без зареєстрованого місця проживання, військовослужбовцям строкової служби, а також виборцям, які відбувають покарання) - щодо персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі), усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;
2) за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни - кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні.


Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених законами правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців" .

Громадяни несуть відповідальність за:

1) умисне подання органу ведення Реєстру завідомо недостовірних відомостей або відомостей з метою кратного включення виборця до Реєстру;

2) несанкціонований доступ до Реєстру;

3) несанкціоноване копіювання, розповсюдження та використання отриманої політичною партією копії бази даних Реєстру чи її частини для цілей, не передбачених Законом України "Про Державний реєстр виборців". 

Основою реалізації виборцем виборчого права на виборах є його включення до списків виборців.

Списки виборців складаються на основі даних Державного реєстру виборців.


Закон України “Про Державний реєстр виборців”

Закон України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” 

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" 

Постанова Центральної виборчої комісії від 03.04.2009 №19 "Про Порядок і форми обліку дій щодо зміни бази даних Державного реєстру виборців" (із змінами) 

Постанова Центральної виборчої комісії від 13.01.2011 №6 "Про форми подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців"

Постанова Центральної виборчої комісії від 20.01.2011 №13 "Про Порядок організаційно-правової підготовки і виконання дій щодо ведення Державного реєстру виборців" 

- Постанова Центральної виборчої комісії від 24.01.2012 №11 "Про Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі"   

Постанова Центральної виборчої комісії від 13.09.2012 №893 "Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси" (із змінами) 

Постанова Центральної виборчої комісії від 29.04.2014 №415 "Про Порядок доступу до записів Державного реєстру виборців про виборців, виборча адреса яких відноситься до території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також актуалізації цих записів"

Постанова Центральної виборчої комісії від 16.09.2014 №968 "Про тимчасові заходи із забезпечення внесення до Державного реєстру виборців змін щодо виборчої адреси виборця, яка належить до території Донецької чи Луганської області, за зверненням органу ведення Державного реєстру виборців" 

Постанова Центральної виборчої комісії від 06.10.2014 №1495 "Про деякі питання забезпечення ведення Державного реєстру виборців стосовно громадян України, виборча адреса яких належить до території Донецької та Луганської областей" 

Постанова Центральної виборчої комісії від 20.05.2016 №125 "Про деякі питання забезпечення реалізації громадянами України права на отримання інформації з Державного реєстру виборців" 

Постанова Центральної виборчої комісії від 21.07.2017 №140 "Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії" 

Постанова Центральної виборчої комісії від 05.09.2018 №129 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893" 

Ознайомитися з виборчими дільницями міста Ужгород можна за посиланням.


2021

З В І Т

про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців за 2021 рік

 

Протягом 2021 року організаційно-правова робота відділу була спрямована на виконання покладених на нього завдань, а саме:

- забезпечено ведення Реєстру, уточнення персональних даних виборців;

- опрацьовано  відомості  періодичного  поновлення  від 12  суб’єктів подання (відповідні територіальні органи ДМС/МВС, відділ ДРАЦС Міністерства юстиції України, військові частини (формування), установа виконання покарань, спецзаклади з обліку бездомних громадян, міський орган охорони здоров'я, Ужгородський  міськрайонний суд, відділ реєстрації місця проживання виконкому Ужгородської міської ради);

- забезпечено  ведення  Реєстру постійних  виборчих  дільниць, «Картографічного обліку виборчих дільниць»;

- опрацьовано відомості за результатом запиту;

- забезпечено захист Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України;

- отримання нової оргтехніки, введення її в експлуатацію.

У звітному періоді:

- опрацьовано 232 відомостей періодичного поновлення (9742 рядків), проведено 799 наказів, у відомостях проставлено 5809 висновки, опрацьовано 107 пар кратних включень;

- сформовано пошукових запитів — 3237, запитів до суб’єктів подання — 535, звітів — 970;

- опрацьовано 92 звернень (запитів) виборців до відділу, через «Особистий кабінет виборця» (на сайті ЦВК) до відділу ведення звернулося  5 виборців;

- отримано та опрацьовано 55 запитів на інформацію про виборців від Ужгородського відділу №1 Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області;

- знищено записів в Реєстрі — 1218;

- опрацьовано в «Аналізі розбіжностей даних» — 44 відмінності,  у «Контролі достовірності даних» — 43 уточнення;

- внесено 212 змін у Реєстр постійних виборчих дільниць (у побудинковому складі, нових геонімів). Відправлено 4 подань на ЦВК.

Всього внесено до Реєстру по м. Ужгороду: виборців з виборчою адресою — 89161, без виборчої адреси — 3813, неспроможних самостійно пересуватися — 166, недієздатних — 61, померлих — 6704, вулиць — 503, будинків — 10187.

Відділ укомплектований новою оргтехнікою, яка облікована за ЦВК; облаштовані автоматизовані робочі місця; встановлено нове програмне забезпечення.

На вимогу ЦВК перевірені персональні дані 9 виборців - учасників зборів громадян України, на яких схвалена ініціатива щодо проведення Всеукраїнського референдуму, та 16 виборців щодо наявності/правильності персональних даних в базі Державного реєстру виборців у зведенні даних з іншими реєстрами персональних даних .

У листопаді 2021 р. Прицівники відділ пройшли атестацію.

В грудні 2020 р. проведена щорічна інвентаризація. Недоліків немає.

Протягом року щомісячно відділ був одним з лідерів області за результатами показників.

2020

З В І Т
про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців за 2020 рік

Протягом 2019 року організаційно-правова робота відділу була спрямована на виконання покладених на нього завдань:

- забезпечення проведення виборів Президента України та позачергових виборів народних депутатів України (співпраця з територіальними і дільничними виборчими комісіями, роздрук запрошень виборцям, друк попередніх та уточнених списків для голосування, видано посвідчень на тимчасову зміну місця голосування 3943 виборцям, опрацьовано 216 повідомлень дільничних виборчих комісій до відділу);

- опрацьовано 303 відомості періодичного поновлення (15938 рядків) від 12 суб’єктів подання, проведено 1542 накази, у відомостях проставлено 6839 висновків, опрацьовано 50 пар кратних включень;

- сформовано пошукових запитів — 13115, запитів до суб’єктів подання — 2514, звітів — 3940. Опрацьовано через відділ обліку та моніторингу  інформації про місце проживання ГУ ДМС України в Закарпатській області — 2214 запитів;

- опрацьовано 468 звернень (запитів) виборців до відділу, в т.ч.  245 запитів від внутрішньо переміщених осіб щодо їх документування, через “Особистий кабінет виборця” (на сайті ЦВК) до відділу ведення звернулося — 6666 виборців (870 виборців були опрацьовані через суб’єктів подання);

- отримано та опрацьовано 5 запитів на інформацію про виборців від Ужгородського МВ ГУ ДМСУ в Закарпатській області, 32 — від Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області;

- знищено записів в Реєстрі — 1176;

- опрацьований “Аналіз розбіжностей даних” - 49, “Контроль достовірностей даних” - 373;

- внесено змін в Реєстр постійних виборчих дільниць — 225 (у побудинковому складі), 7 (зміни в межах ВД — нові геоніми). Відправлено подань на ЦВК — 7;

Всього внесено до реєстру по м.Ужгороду, станом на 03.01.2020 р.: виборців з виборчою адресою — 91008, без виборчої адреси - 3599, неспроможних самостійно пересуватися — 217, недієздатних — 64, померлих — 5996, вулиць — 474, будинків — 9811.

Відділ був укомплектований новою оргтехнікою, яка облікована за ЦВК, облаштовані автоматизовані робочі місця, встановлено нове програмне забезпечення.

Відділ переведений на електронний документообіг.


2019

Звіт
про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців за 2019 рік
      

Протягом 2019 року організаційно-правова робота відділу була спрямована на виконання покладених на нього завдань:

- забезпечення проведення виборів Президента України та позачергових виборів народних депутатів України (співпраця з територіальними і дільничними виборчими комісіями, роздрук запрошень виборцям, друк попередніх та уточнених списків для голосування, видано посвідчень на тимчасову зміну місця голосування 3943 виборцям, опрацьовано 216 повідомлень дільничних виборчих комісій до відділу);

- опрацьовано 303 відомості періодичного поновлення (15938 рядків) від 12 суб’єктів подання, проведено 1542 накази, у відомостях проставлено 6839 висновків, опрацьовано 50 пар кратних включень;

- сформовано пошукових запитів — 13115, запитів до суб’єктів подання — 2514, звітів — 3940. Опрацьовано через відділ обліку та моніторингу  інформації про місце проживання ГУ ДМС України в Закарпатській області — 2214 запитів;

- опрацьовано 468 звернень (запитів) виборців до відділу, в т.ч.  245 запитів від внутрішньо переміщених осіб щодо їх документування, через “Особистий кабінет виборця” (на сайті ЦВК) до відділу ведення звернулося — 6666 виборців (870 виборців були опрацьовані через суб’єктів подання);

- отримано та опрацьовано 5 запитів на інформацію про виборців від Ужгородського МВ ГУ ДМСУ в Закарпатській області, 32 — від Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області;

- знищено записів в Реєстрі — 1176;

- опрацьований “Аналіз розбіжностей даних” - 49, “Контроль достовірностей даних” - 373;

- внесено змін в Реєстр постійних виборчих дільниць — 225 (у побудинковому складі), 7 (зміни в межах ВД — нові геоніми). Відправлено подань на ЦВК — 7;

Всього внесено до реєстру по м.Ужгороду, станом на 03.01.2020 р.: виборців з виборчою адресою — 91008, без виборчої адреси - 3599, неспроможних самостійно пересуватися — 217, недієздатних — 64, померлих — 5996, вулиць — 474, будинків — 9811.

Відділ був укомплектований новою оргтехнікою, яка облікована за ЦВК, облаштовані автоматизовані робочі місця, встановлено нове програмне забезпечення.

Відділ переведений на електронний документообіг.